BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Napiórkowski Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kiedrowicz Maciej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Ocena użyteczności systemu zabezpieczeń w systemie bezpieczeństwa informacji
Evaluation of the usefulness of a security system in the information security system
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 239-254, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Systemy bezpieczeństwa, Przetwarzanie informacji
Information security, Safety management, Security systems, Information processing
Uwagi
streszcz, summ.
Abstrakt
Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa organizacji lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla wybranych obszarów przetwarzania informacji wymaga opracowania strategii lub dobrego projektu zabezpieczeń, zgodnie ze sprawdzoną metodyką, a następnie wdrożenia tego projektu przez specjalistów z użyciem właściwie dobranych technologii oraz utrzymania skutecznych konfiguracji bezpieczeństwa. Zaprojektowane konfiguracje bezpieczeństwa o charakterze technicznym lub organizacyjnym powinny być oparte w znacznej mierze na wynikach analizy ryzyka, specyfikacji wymagań bezpieczeństwa, a także ogólnej teorii zabezpieczeń (m.in. wymagane jest dokonanie oceny użyteczności bieżącej konfiguracji bezpieczeństwa, weryfikacji odporności zastosowanych zabezpieczeń na strategię różnego typu ataków oraz rekonfiguracji systemu zabezpieczeń wskutek wystąpienia różnego typu sytuacji awaryjnych - utraty wymaganego poziomu bezpieczeństwa).(fragment tekstu)

The article presents a method of assessing the usefulness of a security system (SS) and selecting the best from a set of solitary solutions after an emergency situation. It is believed that the best security system is the one that not only ensures that the required level of security of information resources is maintained, but it is characterized by the best values describing its useful properties. It is proposed that this problem should be considered as a task of multi-criteria optimization. Values describing functional properties of SS and partial criteria of measures of its usefulness have been proposed. The functional usability, reliability and security indicators are quantitative measures of the utility of SS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ameljańczyk A., Kiedrowicz M., Multicriteria Methods for Identifying Patterns in the Analysis of the Flow of "Dangerous Financial Documents", 22th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2018), MATEC Web of Conference, vol. 210, 04010 (2018), DOI: 10.1051/matecconf/201821004010.
  2. ISO/IEC 27004: 2016 Technika informatyczna - Techniki zabezpieczeń - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - pomiary.
  3. Napiórkowski J., Stanik J., Hoffmann R., Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji, Konferencja naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", 2016.
  4. Stanik J., Hoffmann R., Model ryzyka procesów biznesowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2017, 126/1, 325-338..
  5. Szulim M., Kuchta M., Metoda analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa obiektu, "Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej" 2016, vol. LIX, nr 4.
  6. http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/abi/9/RYZYKO_ODO-1.pdf (21.08.2018)
  7. http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/abi/9/RYZYKO_ODO-2.pdf (21.08.2018)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu