BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza i ocena możliwości zastosowania systemów inteligentnych w diagnostyce procesów przemysłowych
Analysis and evaluation of using intelligent systems in the diagnosis of industrial processes
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 275-286, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Przemysł 4.0, Wywiad gospodarczy, Programy komputerowe, Metody diagnostyczne
Industry 4.0, Business intelligence, Computer programs, Diagnostic method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały omówione zagadnienia syntezy różnych metod, technik i narzędzi sztucznej inteligencji w celu komputerowego wspomagania procedur diagnostycznych. W ujęciu szczegółowym, przedstawiono: analizę wybranych regulacji dotyczących diagnostyki procesów przemysłowych, ocenę możliwości zastosowania systemów eksperckich oraz sztucznych sieci neuronowych we współczesnym ekosystemie produkcyjnym oraz przykłady praktycznych rozwiązań aplikacyjnych.(fragment tekstu)

The article presents the concept of synthesis of various methods, techniques and tools of artificial intelligence on the example of an integrated information system project supporting multicriteria diagnostics of technical objects. The theoretical considerations are illustrated by two practical examples. The first example presents a solution that integrates an expert system and a neural network to support the process of recognizing and assessing the quality of food products. The second concerns the concept of integration of expert systems and Business Intelligence for the needs of analysis and assessment of the quality level of machines, equipment and workplaces. The article was prepared basing on the results of project POIG.01.03.01-14-059/12(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer H., Breunig M., Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What's in it for Germany and its Industrial Sector?, McKinsey & Company, 2017.
 2. Blata J., Juraszek J., Metody diagnostyki technicznej teoria i praktyka, VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, Ostrava 2013.
 3. Europejska Agenda Cyfrowa, Luksemburg Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
 4. Gołuchowski J., Kajstura T., Perspektywy konstruowania efektywnych strategii sterujących w zadaniach diagnozy ekonomicznej, Business Information Systems'07, Poznań 2007.
 5. Jaworski W., Metoda diagnostyki przemysłowej, WNT, Warszawa 1969.
 6. Jiang H., Learned-Miller E., Face Detection with the Faster R-CNN, University of Massachusetts, 2016.
 7. Johnsen G., Expert Systems, Knowledge Systems - in Your Supply Chain Control Tower?, Supply Chain Digest 2010, http://www.scdigest.com/assets/Experts/ GTNexus_10-09-15.php (dostęp: 12.10.2018).
 8. Kościelny M., Praktyczne problemy diagnostyki procesów przemysłowych, "Pomiary Automatyka Robotyka" 2010, 2.
 9. Mestres, Knowledge-Defined Networking, "ACM SIGCOMM Computer Communication Review" 2017, vol. 47.
 10. PN-90-N-04002 - Diagnostyka techniczna. Terminologia ogólna.
 11. Problemy sztucznej inteligencji, W. Traczyk (red.), Wiedza i Życie, Warszawa 1995.
 12. Ren S., He K., Girshick R., Zhang X., Sun J., Object Detection Networks on Convolutional Feature Maps, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 2017, vol. 39.
 13. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.
 14. Tadeusiewicz R., Szaleniec M., Leksykon sieci neuronowych, Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015.
 15. Tylicki H., Metodyka wyznaczania procedury diagnozowania stanu maszyn, "Diagnostyka" 2005, vol. 33.
 16. Żółtowski B., Bezpieczeństwo systemów w ujęciu diagnostyki, Miesięcznik naukowo- -techniczny "Napędy i Sterowanie" 2011, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu