BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Założenia budowy sieci smart grid w projektach energetycznych
Determinants of the Smart Grid in energy projects
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 287-300, rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Energetyka, Odnawialne źródła energii, Inteligentna sieć
High-tech, Energetics, Renewable energy sources, Smart grid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna energetyka zmaga się z różnymi problemami i wyzwaniami, do których zaliczyć można m.in. kurczące się zapasy paliw kopalnych, przestarzałe duże konwencjonalne elektrownie, zawodne sieci przesyłowe. Z drugiej zaś strony - rosnące zapotrzebowanie na energię i wymagania dotyczące jakości usług odbiorców końcowych.(fragment tekstu)

The development of electricity networks depends mainly on new technologies. Smart Grid - an intelligent, multi-grid is a tool for the future efficient use of increasingly expensive energy resources. In general, the implementation of intelligent networks will benefit individual customers, the national economy and the environment. Europe is now seeking to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. The Smart Grid is a challenge which seeks to achieve this ambitious goal. The article presents the ideas of intelligent networks that will help energy companies to increase the reliability of energy supply and operational efficiency, expanding the scope of measurement and control of power systems and management of new technologies, even in the farthest points of the grid.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kałużna W., Smart Mering i inne inteligencje, "Elektroenergetyka - Współczesność i Rozwój" 2010, nr 1 (3).
 2. Kozłowski W., Inwestycje infrastrukturalne w gminie, Difin, Warszawa 2012.
 3. Kryk B., Competitive-ness of Economy vs. Energy Efficiency, w: Trend in the World Economy. Countries and Region in the Global Economic Flows, J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 4. Malko J., Energetyczna strategia Unii Europejskiej. Czyżby nowe podejście do starych problemów?, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
 5. Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2012.
 6. www.renewable-energy.fr
 7. Biała Księga "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii" z listopada 1997 r.
 8. BP Statistical World Energy Review 2014 r.
 9. Europejska Polityka Energetyczna, COM (2007) 1, 10 stycznia 2007 r.,
 10. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 11. ENERGA-OPERATOR S. A. 2017.
 12. European Commission, European Energy and Transport Trends to 2030, Brussels 2010,
 13. Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, SN 79/14, Bruksela, 24.10.2014 r.
 14. Niezależny Operator Pomiarów, 5.07.2011 r.
 15. Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju, z 26 czerwca 2006 r.
 16. Plan zapotrzebowania w energię elektryczną dla miasta Olsztyn 2017 r.
 17. Porozumienie Paryskie 6.11.2016 r.
 18. Protokół z Kioto, z grudnia 1997 r.
 19. Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) "The World Energy Outlook 2016", Wessington 2016 r.
 20. Rynek energetyczny w Polsce, Urząd Regulacji Energetyki 2017.
 21. Rynek energetyczny w Polsce, Urząd Regulacji Energetyki 2018.
 22. Stan energii w Polsce - Ministerstwo Energii 2017 r.
 23. Stan sieci elektroenergetycznych w województwie warmińsko-mazurskim, Energa 2016 r.
 24. Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań funkcjonalnych wobec współpracującej z Infrastrukturą AMI Infrastruktury Sieci Domowej (HAN), z dnia 21.07.2011.
 25. Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, z dnia 31.05.2011.
 26. Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI, z dnia 15.07.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu