BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machuga Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie chmur obliczeniowych przez studentów: wyniki badania pilotażowego
The use of cloud computing by students: results of a pilot study
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 357-369, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Internet, Badania ankietowe
Cloud computing, Information Technology (IT), Information society, Internet, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego coraz częściej powoduje wykorzystanie przez różnych użytkowników zaawansowanych i nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym technologii internetowych. "Dziś, wykorzystując technologie informacyjne za pomocą różnych urządzeń komputerowych oraz mobilnych, można przeprowadzać badania statystyczne, uczyć się w ramach e-learningu, zajmować się biznesem, korzystać z usług administracyjnych różnych urzędów, przygotowywać sprawozdania finansowe, robić zakupy przez Internet, płacić za towary i usługi, komunikować się z innymi użytkownikami w sieci komputerowej, pracować w trybie online nad wspólnymi projektami, gromadzić różne dane marketingowe"(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the questionnaire and the results of the pilot study "Use of cloud computing (pilot study)". The study was directed to students and was implemented via the Internet at several Polish universities using Google Forms. The objectives of the pilot study were: presentation of the applicability of the proposed technologies; presentation of the questionnaire and assessment of the level of its understanding; presentation of the method of automatic collection of the respondents' answers and results from their automatic development. In the survey, an attempt was made to identify the level of the use of cloud computing by students and the reasons for their use or non-use. In particular, the students have been asked questions about their knowledge of cloud computing, the use of cloud computing for individual and/or professional purposes, use directions, existing usage fears or reasons for not using cloud computing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne, "Studia Socjologiczne" 2006, 3 (182), s. 99-132.
 2. Campbell R. M., Venn T. J., Anderson N. M. Cost and Performance Tradeoffs between Mail and Internet Survey Modes in a Nonmarket Valuation Study, "Journal of Environmental Management" 2018, 210, s. 316-327, https://www.fs.fed.us/rm/pubs_journals/ 2018/rmrs_2018_campbell_r003.pdf (dostęp: 23.08.2018).
 3. Cândido R., Perini E., Menezes de Pádua C., Junqueira D., Web-based Questionnaires: Lessons Learned from Practical Implementation of a Pharmacoepidemiological Study, F1000Research, 2017, http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.10869.1 (dostęp: 23.08.2018).
 4. Dec D., Wykorzystanie przez instytucje naukowe i badawcze internetowych narzędzi badań marketingowych, https://ilot.edu.pl/prace_ilot/public/PDF/spis_zeszytow/ 222_2012/2_Dec.pdf (dostęp: 23.08.2018).
 5. Eurostat - Data Explorer. Awareness about Cloud Services and Reasons for Non-use, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicci_awobs&lang =en (dostęp: 6.08.2018).
 6. Eurostat - Data Explorer. Cloud Computing Services, http://appsso.eurostat.ec.europa. eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en (dostęp: 6.08.2018).
 7. Eurostat - Data Explorer. Problems Experienced when Using Cloud Services, http:// appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicci_pb&lang=en (dostęp: 6.08.2018).
 8. Evans J. R., Mathur A., The Value of Online Surveys, "Internet Research" 2005, vol. 15, iss. 2, s. 195-219, https://doi.org/10.1108/10662240510590360 (dostęp: 23.08.2018).
 9. Formularze Google - bezpłatnie twórz i analizuj ankiety, https://www.google.com/intl/ pl/forms/about/ (dostęp: 22.07.2018).
 10. Huyser de Bernardo D., Curtis A., Using Online and Paper Surveys. The Effectiveness of Mixed-Mode Methodology for Populations Over 50, Research on Aging, March 1, 2013, https://doi.org/10.1177/0164027512441611 (dostęp: 23.08.2018).
 11. Individuals Who Are Regular Internet Users (at Least Once a Week), by Employment Status, https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare- breakdowns#chart= {"indicator-group":"internet-usage","indicator":"i_ iuse","breakdown-group":"byemp","unit-measure":"pc_ind","time-period":"2017", "ref-area": ["EU28","PL"]} (dostęp: 4.08.2018).
 12. Krok E., Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica" 2015, nr 37, s. 55-73, http:// www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/37-2015/si-37-55.pdf (dostęp: 23.08.2018).
 13. Machuga R., Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane w badaniach ankietowych prowadzonych w szkolnictwie wyższym, w: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, T. Wawaka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 14. Machuga R., Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza, "Informatyka Ekonomiczna" 2017, 4 (46), s. 108-120.
 15. Szpunar M., Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online - casus eBadań, w: Komputer w edukacji, J. Morbitzer (red.) AP, Kraków 2008, s. 252-259.
 16. Used Internet Storage Space to Save Documents, Pictures, Music, Video or Other Files, by Employment Status, https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-andcompare- breakdowns#chart= {"indicator-group":"internet-services","indicator":"i_ cc","breakdown-group":"byemp","unit-measure":"pc_ind","time-period":"2017","ref- area":["EU28","PL"]} (dostęp: 22.07.2018).
 17. Wykorzystanie chmur obliczeniowych (badanie pilotażowe), https://goo.gl/forms/XScd- 2kXQ3rNojHoA3 (dostęp: 21.05.2018).
 18. Zając J. M., Batorski D., Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, "Psychologia Społeczna" 2007, t. 2, s. 234-247, http://www.spoleczna. psychologia.pl/pliki/2007_3/zajac_batorski_2007_3.pdf (dostęp: 23.08.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu