BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Correlation between profitability and accounting betas for the Polish construction sector
Korelacja pomiędzy rentownością a księgowymi współczynnikami beta dla polskiego sektora budowlanego
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 371-381, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Sektor budowlany, Rentowność, Współczynnik Beta, Rynek kapitałowy
Construction sector, Profitability, Beta factor, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeanalizowano dane 27 polskich firm budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 2012-2018. Wykorzystano ceny zamknięcia i wskaźniki rentowności: ROA, ROE i ROS. Wyznaczono rynkowe współczynniki beta oraz księgowe współczynniki beta w kontekście wariancji i ryzyka dolnego. Następnie porównano je z kwartalną średnią stopą zwrotu dla każdego rozpatrywanego przedsiębiorstwa. Tylko jedna firma budowlana miała ujemną średnią stopę zwrotu. Można powiedzieć, że polskie firmy budowlane są atrakcyjne dla inwestorów na rynku kapitałowym. Stwierdzono, że dla polskiego sektora budowlanego księgowe współczynniki beta, a także dolne księgowe współczynniki beta, mają istotny wpływ na średnią stopę zwrotu na rynku kapitałowym. Oznacza to, że firmy budowlane najbardziej wrażliwe na sytuację w branży dały jednocześnie inwestorom najwyższe zyski na rynku kapitałowym. Najwyższa korelacja pomiędzy księgowymi współczynnikami beta a średnią stopą zwrotu wystąpiła dla ROA. (abstrakt oryginalny)

In the previous research, it was found that there are significant similarities between market betas and accounting betas, for both food and construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The correlation was positive and stronger for the downside risk approach than the mean-variance approach.2 In those works, the concept of downside accounting betas was proposed as a new idea. The average rate of return on the capital market was not considered. In this paper it is examined if accounting betas have an impact on the average rate of return on the capital market. We analyse the systematic risk in the downside and variance approach. The data of the Polish construction sector were used in this case. Accounting beta was(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Estrada J., Systematic risk in emerging markets: The D-CAPM, "Emerging Markets Review" 2002, vol. 3, pp. 365-379.
  2. Hill, N., Stone, B., Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A Risk-Composition Approach to the Determinants of Systematic Risk, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1980, vol. 15 (3), pp. 595-637.
  3. Post T., Van Vliet P., Downside risk and asset pricing, "Journal of Banking and Finance" 2006, vol. 30 (3), pp. 823-849.
  4. Price K., Price B., Nantell T. J., Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, "The Journal of Finance" 1982, vol. 37 (3), pp. 843-855.
  5. Rutkowska-Ziarko A., Influence of profitability ratio and company size on profitability and investment risk in the capital market, "Folia Oeconomica Stetinesia" 2015, 15 (23), pp. 151-161.
  6. Rutkowska-Ziarko A., Pyke C., The development of downside accounting beta as a measure of risk, "Economics and Business Review" 2017, vol. 4, pp. 55-65.
  7. Rutkowska-Ziarko A., Pyke C., Validating Downside Accounting Beta: Evidence from the Polish Construction Industry, [in:] K. Jajuga, H. Locarek-Junge, L. Orlowski (Eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham 2018, pp. 81-87.
  8. Sarmiento-Sabogal, J., Sadeghi, M., Estimating the cost of equity for private firms using accounting fundamentals, "Applied Economics" 2015, vol.47 (3), pp. 288-301.
  9. Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "The Journal of Finance" 1964, vol. 19 (3), pp. 425-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu