BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobylińska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kontury zanurzania i krzywa skali w ocenie zróżnicowania handlu elektronicznego w krajach Unii Europejskiej
Depth contours and a scale curve in the assessment of e-commerce diversity in European Union countrie
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 383-392, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Sieci komputerowe, Zakupy online, Technologie mobilne
e-commerce, Computer networks, Online shopping, Mobile technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Koncepcja zanurzania obserwacji w próbie zapoczątkowana została przez J. W. Tukeya (1975), który zdefiniował pojęcie półprzestrzeni zanurzania. Zagadnienia dotyczące zanurzania obserwacji w próbie, poruszane coraz częściej w literaturze przedmiotu, odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i aplikacyjnych. W pracy D. L. Donoha i M. Gasko (1992) zdefiniowano pojęcia dotyczące zanurzania obserwacji w próbie oraz przedstawiono własności półprzestrzeni zanurzania Tukeya.(fragment tekstu)

This article presents the application of observation depth contours in a sample and a scale curve in a two-dimensional data analysis. Numerical data on e-commerce in EU countries was used to illustrate this application(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Data Depth: Robust Multivariate Analysis, Computational Geometry and Applications, R. Liu, R. Serfling, D. L. Souvaine (red.), DIMACS Series 2006, vol. 72, American Mathematical Society.
 2. Donoho D. L., Gasko M., Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, "The Annals of Statistics" 1992, 20, s. 1803-1827.
 3. Kobylińska M., Zanurzanie obserwacji w próbie w ocenie zróżnicowania przestępczości przeciwko mieniu oraz stopy bezrobocia w Polsce, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2017, vol. XVIII, s. 602-613.
 4. Liu R. Y., Parelius J. M., Singh K., Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference, "The Annals of Statistics" 1999, 27, s. 783-858.
 5. Mosler K., Multivariate Dispersion, Central Regions and Depth: The Lift Zonoid Approach, Springer, New York 2002.
 6. Mosler K., Depth statistics, 2013, http://arxiv.org/pdf/1207.4988.pdf
 7. Ruts I., Rousseeuw P. J., Computing Depth Contours of Bivariate Point Clouds, "Computational Statistics & Data Analysis" 1996, 23, s. 153-168.
 8. Ruts I., Rousseeuw P. J., Isodepth: A Program for Depth Contours, w: Proceedings in Computational Statistics, Prat A. (red.), COMPSTAT, Physica, Heidelberg 1996.
 9. Tukey J. W., Mathematics and Picturing Data, Proceedings of the 1974 international congress of mathematicians, R. James (red.), Vancouver 1975, vol. 2, s. 523-531.
 10. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 11. Zuo Y., Serfling R., General Notions of Statistical Depth Function, "Annals of Statistics" 2000, 28, 461-482, URL, http://dx.doi.org/10.1214/aos/1016218226 (dostęp: 5.07.2018).
 12. https://cran.r-project.org/web/packages/depth/depth.pdf (dostęp: 15.06.2018).
 13. https://cran.r-project.org/web/packages/DepthProc/index.html (dostęp: 15.06.2018).
 14. https://www.ecommerce-europe.eu/press-item/european-ecommerce-report-2017-released- ecommerce-continues-prosper-europe-markets-grow-different-speeds/#_ ftnref1 (dostęp 10.07.2018).
 15. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp 10.06.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu