BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Lesław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Koniunktura giełdowa a relacje między współczynnikami beta i stopami zwrotu określone modelem CAPM na przykładzie spółek sektora teleinformatycznego
Stock market situation and relations between beta coefficients and returns determined by the CAPM on the example of companies from the ICT sector
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 393-407, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Koniunktura giełdowa, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Współczynnik Beta
Stock market outlook, Information and Communication Technology (ICT), Beta factor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postulaty modelu CAPM pozwalają postawić hipotezę, że w warunkach racjonalnych zachowań inwestorów istnieje określenie ogólnego zachowania się wszystkich uczestników rynku i w konsekwencji sposobu stanowienia cen i stóp zwrotu, które zapewniają równowagę popytu i podaży na tym rynku2. Specyfikacja modelu równowagi określa właściwą miarę ryzyka oraz precyzuje zależności między oczekiwanymi stopami zwrotu i ryzykiem dla dowolnego waloru lub portfela w warunkach równowagi. Zależność tę przedstawiają równania E. J. Eltona i M. J. Grubera(fragment tekstu)

In contrast to the classical approach, this work proposes the separate treatment of results received in periods of positive and negative market excess returns. Moreover, this study has used rather realised than average returns of the ICT sector in Poland in cross-sectional regressions. The results indicate that relations between returns and beta coefficients are the conditioned sign of market excess returns. The average value of the premium for systematic risk is significantly larger from zero in periods of positive market excess returns and significantly smaller from zero in periods of negative market excess returns. Moreover, conditional relations between average returns and beta are significant in contrast with unconditional relations. The received results underline the meaning of analysis of behaviour of realised returns towards factor risks (in the case of market risk) and confirm the usefulness of the beta coefficient as proper measures of risk, which is valid in portfolio management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz R., The Relationship between Return and Market Value of Common stocks, "Journal of Financial Economics" 1981, 9, s. 3-18.
 2. Basu S., The Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price to Earnings Ratio: A Test of the Efficient Market Hypothesis, "Journal of Finance" 1977, 50, s. 663-682.
 3. Bilgin R., Basti E., Further Evidence on the Validity of CAPM: the Istambul Stock Exchange Application, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2014, 25 (1), s. 5-12.
 4. Brennan M. J., Chordia T., Subrahmanyam A., Alternative Factor Specification, Security Characteristics, and the Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Financial Economics" 1998, 49, s. 345-373.
 5. Chan L. K. C., Hamao Y., Lakonishok J., Fundamentals and Stock Returns in Japan, "Journal of Finance" 1991, vol. 46, no. 5, s. 1739-1764.
 6. Cheung Y., Wong K., An Assessment of Risk and Returns: Some Empirical Findings from the Hong Kong Stock Exchange, "Applied Financial Economics" 1992, vol. 2, s. 105-114.
 7. Dimson E., Musavian M., Three Centuries of Asset Pricing, "Journal of Banking & Finance" 1999, 23, s. 1745-1769.
 8. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa 1998.
 9. Fama E., French K., The Cross-Section of Expected Returns, "Journal of Finance" 1992, 47, s. 427-465.
 10. Fama E., MacBeth J., Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy" 1973, t. 1, s. 607-636.
 11. Fletcher J., On the Conditional Relationship between Beta and Return in International Stock Returns, "International Review of Financial Analysis" 2000, 9 (3), s. 235-245.
 12. Galagedera Don U. A., Brooks R., Conditional Relation Between Systematic Risk and Returns in the Conventional and Downside Frameworks: Evidence from the Indonesian Market, "Journal of Emerging Market Finance" 2012, 11 (3), s. 271-300.
 13. Hawawini G. A., Stock Market Anomalies and the Pricing of Equity on the Tokyo Stock Exchange, w: Japanese Financial Market Research, W. T. Ziemba, W. Bailey, Y. Hamao red.), Elsevier, Amsterdam 1991, s. 231-250. Jagannathan R., Wang Z., The Conditional CAPM and the Cross-section of Expected Returns, "Journal of Finance" 1996, 51 (1), s. 3-53.
 14. Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics" 1965, t. 47, s. 13-37.
 15. Mossin J., Equilibribium in a Capital Asset Market, "Econometrica" 1966, s. 768-783.
 16. Ostermark R., Empirical Evidence on the Capital Asset Pricing Model in Two Scandinavian Stock Exchanges, "Omega" 1991, vol. 19, no. 4, s. 223-234.
 17. Pettengill G. N., Sundaram S., Mathur I., The Conditional Relation between Beta and Returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1995, 5, s. 101-116.
 18. Sharpe W. F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 1964, s. 425-442.
 19. Tang G. Y. N., Shum W. C., The Conditional Relationship between Beta and Returns: Recent Evidence from International Stock Markets, "International Business Review" 2003, 12, s. 109-126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu