BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gontar Beata (University of Lodz, Poland), Gontar Zbigniew (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
A qualitative study investigating the associations between advantages and strategies to cloud computing adoption in manufacturing in Poland
Zastosowanie metod badań jakościowych w analizie korzyści z adaptacji chmury obliczeniowej w przemyśle wytwórczym w Polsce - podejście strategiczne
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 439-447, rys., tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Przemysł przetwórczy, Data Mining, Internet rzeczy
Cloud computing, Processing industry, Data Mining, Internet of Things (IoT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chmura obliczeniowa to przykład radykalnej zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez absorpcję rozwiązań IT, gdzie powody, dla których organizacje wprowadzają nowe technologie informacyjne, ulegają systematycznej zmianie. Dość powszechnie przyjmuje się rozróżnienie trzech wyraźnych "fal" w tym obszarze: • 1960-1970 - automatyzacja poszczególnych czynności w łańcuchu wartości na podstawie analizy przechwyconych danych, co doprowadziło do wzrostu produktywności działań; • 1980-1990 - koordynacja i integracja działań związanych z dostawcami, kanałami dystrybucji i klientami, bazujące na rozwoju Internetu; • obecnie - integracja z samym produktem na podstawie wbudowanych w produkt urządzeń (czujników, mikroprocesorów, nadajników) oraz oprogramowania w chmurze obliczeniowej, które pozwala na zapisywanie danych produktu, ich analizowane oraz zdalne uruchamiane określonych aplikacji. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest przeanalizowanie i strukturalizacja wiedzy ekspertów na temat zalet wdrażania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, a także analiza aspektu strategicznego tego procesu oraz porównanie uzyskanych wyników z tendencjami globalnymi wskazanymi powyżej. Badania przeprowadzono w latach 2017 i 2018 poprzez wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) na grupie losowo wybranych 400 przedsiębiorstw produkcyjnych. Starano się zapewnić reprezentację przedsiębiorstw we wszystkich wybranych kategoriach, w tym ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, źródło kapitału, strategiczne wykorzystanie IT itp. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania reguł asocjacyjnych i algorytmu a priori do wykrywania odpowiednich asocjacji. (abstrakt oryginalny)

Cloud computing application to manufacturing, and cloud manufacturing (CMfg) can be viewed as important issues in the "digitization" of the manufacturing industry, which refers to changes of the established patterns caused by the digital transformation and complementary innovations in the economy and society. Digitization of the manufacturing industry is to contribute to increasing the share of the manufacturing sector, and reproduce the success of Germany and Austria, who have been able to maintain the share of the manufacturing sector over the past 20 years. It has been achieved by the following key activities:(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrawal R., Imieliński T., Swami A., Mining association rules between sets of items in large databases, Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD international conference on Management of data - SIGMOD 1993, p. 207.
  2. Kane G. C., Palmer D., Phillips A. N., Kiron D., Buckley, N., Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation: Becoming a Digitally Mature Enterprise. 2015. http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/ (accessed: 23.1.2019).
  3. Liu B., Ma Y., Wong C. K., Classification Using Association Rules: Weaknesses and Enhancements, [in:] R. L. Grossman, C. Kamath, P. Kegelmeyer, V. Kumar, R. R. Namburu Eds), Data Mining for Scientific and Engineering Applications. Massive Computing, vol 2. Springer, Boston, MA 2001.
  4. Sanchez M. A., How Internet of Things Is Transforming Project Management, [in:] Z. H. Gontar (Ed.), Smart Grid Analytics for Sustainability and Urbanization, IGI Global, Hershey 2018.
  5. Zimmermann T., Industry 4.0: Nothing Is More Steady Than Change, [in:] Z. H. Gontar (Ed.), Smart Grid Analytics for Sustainability and Urbanization, IGI Global, Hershey 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu