BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Ekonomia wartości w kontekście zarządzania rozwojem miast - przypadek Krakowa
Economics of Values in the Context of Urban Development Management - the Case of Cracow
Źródło
Kultura i Rozwój, 2017, nr 4(5), s. 39-52, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia wartości, Rozwój miasta, Zarządzanie miastem
Economics of values, City development, City management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W niniejszym artykule autor podjął próbę przeprowadzenia analizy najbardziej adekwatnego z punktu widzenia współczesnej gospodarki modelu rozwoju miast. Współczesna gospodarka oparta jest na dynamicznych przemianach i megatrendach gospodarczych, których obecność spowodował zwrot w kierunku gospodarki oportunistycznej. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania kierunków rozwoju opartego na koncepcji ekonomii wartości, przeciwstawiającej się w swoich założeniach gospodarce oportunistycznej. Jako przykład do analizy posłużyło miasto Kraków. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author attempted to analyze the most adequate model of urban development from the point of view of the modern economy. Contemporary economy is based on dynamic changes and economic megatrends whose presence has caused a shift towards an opportunistic economy. This article is an attempt to show directions of development based on the concept of the economics of values, which opposes the opportunist economy in its assumptions. As an example, the City of Krakow used the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk, E., Hausner, J., Kudłacz, M. (2016), Miasto-idea - nowe podejście do rozwoju miast. W: E. Bendyk, J. Buzek, J. Hausner, M. Kudłacz, A.D. Rotfeld, M. Zmyślony, Open Eyes Book. Kraków: Fundacja GAP.
 2. Biga, B. (2016). Narzędzia zarządzania miastem w świetle polskiego systemu administracji publicznej. W: M. Kudłacz, J. Hausner, Funkcjonowanie metropolii w Polsce. Gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo. Warszawa: CeDeWu.
 3. Bocheński J. M. (1992). Sto zabobonów. Kraków: Philed.
 4. Filek, J., Kwarciński, T., Miklaszewska, J., Szymaniec, P., Karwińska, A., Zysk, W. (2014). Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Kumar Sena. Prakseologia, 156, 5-175.
 5. Hausner, J., Kudłacz, M. (2017). Miasto-idea - jak zapewnić rozwojową okrężność. W: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, J. Obłój, B. Paprocki, P. Sztompka, M. Zmyślony, Open Eyes Book 2. Kraków: Fundacja GAP.
 6. Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa: Liber..
 7. Kowalczyk S. (2011). Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 8. Kudłacz, M. (2017a). Miasto jako miejsce wytwarzania wartości. Zarządzanie Publiczne / Public Governance, 1(39), s. 97-113.
 9. Kudłacz, T. (2017b). Przewidywane tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast i obszarów zurbanizowanych - wyzwania dla gospodarki przestrzennej. W: Cz. Zając, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. More, T., (1993; wyd. I - 1516). Utopia (tłum. K. Abgarowicz). Lublin: Daimonion.
 11. Płoskonka, J. (2005). Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach. Kontrola Państwowa, nr specjalny 1, 138-165.
 12. Płoskonka, J. (2006). Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym. Kontrola Państwowa, nr specjalny 2, 3-28.
 13. Strategia Rozwoju Krakowa (2018). Tu chcę żyć. Kraków 2030.
 14. Sześciło, D. (2014). Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Świda-Ziemba, H. (red.) (1979). Młodzież a wartości. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 16. Załącznik 171739 (2016). Biuletyn Informacji Publicznej: Miasto Kraków. (https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/171739/karta) (dostęp: 26.03.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2017.4.5.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu