BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie barometru stycznia i grudnia na przykładzie 88 spółek notowanych na GPW Warszawie
The January (December) Barometer Effect on the Example of 88 Equities Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 5-18, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Efekty kalendarzowe, Efektywność rynku
Financial markets, Calendar effects, Market effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem badania jest przeprowadzenie weryfikacji skuteczności stosowania tzw. barometru miesiąca (grudnia i stycznia) na przykładzie miesięcznych stóp zwrotu 88 cen akcji notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania - Metoda została zaproponowana przez Dzhabarova i Ziembę i opiera się na analizie zależności występujących między miesięcznymi stopami zwrotu w miesiącu grudniu (i styczniu) a skumulowaną miesięczną stopą zwrotu w ciągu 11 miesięcy następujących po nim. Zależność tę wyraża się za pomocą regresji liniowej. Analizę przeprowadzono dla arytmetycznych i logarytmicznych stóp zwrotu w miesiącu grudniu i styczniu w trzech grupach: dla wszystkich stop zwrotu (dodatnich, ujemnych i równych zero), dla dodatnich i równych zero miesięcznych stóp zwrotu i dla ujemnych miesięcznych stóp zwrotu. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują na niską skuteczność tej metody na GPW w Warszawie poza przypadkami kilku spółek. Oryginalność/wartość - Jest to jedno z nielicznych znanych autorowi badań na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the research is to verify the effectiveness of the so-called January (December) barometer on the example of monthly rates of return 88 equity prices listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The method was proposed by Dzhabarov and Ziemba and is based on an analysis of the relationships between the monthly rates of return in the month of December (or January) and the cumulative monthly rates of return during the following 11 months. This dependence is expressed by linear regression. The monthly arithmetic and logarithmic rates of return registered in December and January were divided into three groups: (1) all rates of return (positive, negative and equal to zero), (2) positive and equal to zero and (3) negative rates of return. Originality/value - This is the one of the first study known regarding Polish equity market. Findings - In the case of 88 shares listed on the Warsaw Stock Exchange, except a few companies, low effectiveness of the January (December) barometer was found. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohl, M., Salm, C. (2010). The Other January Effect: International Evidence. European Journal of Finance, 2 (16), 173-182. DOI:10.1080/13518470903037953.
 2. Bronson, R. (2012). What January Effect? Pobrano z: http://ritholz.com/blog/2011/02/what-January effect-2/9, 2011 (12.01.2018).
 3. Brown, L., Luo, L. (2006). The January Barometer: Further Evidence. Journal of Investing, 1 (15), 25-31. DOI: 10.3905/joi.2006.616841.
 4. Brusa, J. (2009). An Industry Analysis of the Other January Effect. Journal of International Finance and Economics, 4 (8), 74-81.
 5. Cooper, M., McConnel, J., Ovtchinnikov, A. (2006). The Other January Effect. Journal of Financial Economics, 2 (82), 315-341. DOI: 10.1016/j.jfineco.2006.03.001.
 6. Dimson, E., Mussavian, M. (1998). A Brief History of Market Efficiency. European Financial Management, 1 (4), 91-193. DOI:10.1111/1468-036X.00056.
 7. Dzhabarov, C., Ziemba, W. (2011). Seasonal Anomalies. W: L. Zacks (red.), The Handbook of Equity Market Anomalies (s. 213-217). Hoboken: Wiley & Sons.
 8. Easterday, K., Sen, P., Stephan, J. (2008). The Persistence of the Small Firm/January Effect: Is It Consistent with Investors' Learning and Arbitrage Efforts? Quarterly Review of Economics and Finance, 3 (49), 1172-1193. DOI:10.1016/j.qref.2008.07.001.
 9. Easton, S., Pinder, S. (2007). A Refutation of the Existence of the Other January Effect. International Review of Finance, 3-4 (7), 89-104. DOI:10.1111/j.1468-2443.2007.00069.x.
 10. Fama, E. (1965). The Behavior of Market Prices. Journal of Business, 1 (38), 34-105.
 11. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (25), 383-417. DOI:10.2307/2325486.
 12. Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets II. Journal of Finance, 5 (46), 1575-1617. DOI:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x.
 13. Haug, M., Hirschey, M. (2006). The January Effect. Financial Analyst Journal, 5 (65), 78-88. DOI:10.2469/faj.v62.n5.4284.
 14. Hensel, C., Ziemba, W. (1995). The January Barometer. Journal of Investing, 2 (4), 67-70. DOI:10.3905/joi.4.2.67.
 15. Hirsch, Y. (1986). Don't Sell Stocks on Monday. New York: Facts on File Publications.
 16. Hirsch, J., Hirsch, Y. (2011). Stock Trader's Almanac. Hoboken: Wiley & Sons.
 17. Imhof, M., Brusa J. (2008). The Other January Effect: International Evidence. International Journal of Business Research, 5 (8), 48-52.
 18. Kaeppel, J. (2009). Seasonal Stock Market Trends: The Definitive Guide to Calendar-based Stock Market Trading. Hoboken: Wiley & Sons.
 19. Keim, D. (1983). Size Related Anomalies and Stock Returns Seasonality: Further Empirical Evidence. Journal of Financial Economics, 1 (12), 3-32. DOI: 10.1016/0304-405X(83)90025-9.
 20. Keim, D., Ziemba, W. (2000). Security Market Imperfections in Worldwide Equity Markets. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-year Perspective. Review of Financial Studies, 1 (4), 403-425. DOI:dx.doi.org/10.1093/rfs/1.4.403.
 22. Malkiel, B. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 1 (17), 59-82. DOI:10.1257/089533003321164958.
 23. Malkiel, B. (2005). Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later. Financial Review, 1 (40), 1-9. DOI: 10.1111/j.0732-8516.2005.00090.x.
 24. Marianowska, M., Szerszyńska, E., Szymański, M. (2016). Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1 (3), 35-48.
 25. Marshall, B., Visaltanachoti, N. (2010). The Other January Effect: Evidence against Market Efficiency. Journal of Banking & Finance, 10 (34), 2413-2424. DOI:10.1016/j.jbankfin.2010.03.019.
 26. Patel, J. (2014). The Monthly Barometer of the Indian Stock Market. International Business & Economic Research Journal, 1 (13), 85-92. DOI:10.19030/iber.v13i1.8358.
 27. Rendon, J., Ziemba, W. (2007). Is the January Effect Still Alive in the Futures Markets? Financial Market and Portfolio Management, 3 (21), 381-396. DOI: 10.1007/s11408-007-0049-3.
 28. Rozeff, M., Kinney, W. (1976). Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 3 (4), 379-402. DOI:10.1016/0304-405X(76)90028-3.
 29. Stivers, C., Sun, L., Sun, Y. (2009). The Other January Effect: International, Style, and Subperiod Evidence. Journal of Financial Markets, 3 (12), 521-546. DOI:10.1016/j.finmar.2009.01.001.
 30. Sturm, R. (2009). The "Other" January Effect and the Presidential Election Cycle. Applied Financial of Economics, 17 (19), 1-9. DOI:10.1080/09603100802599589.
 31. Thaler, R. (1992). The Winner Curse. New York: The Free Press.
 32. Verheyden, T., De Moor, L., Van den Bossche, F. (2013). A Tale of Market Efficiency. Review of Economics and Business Literature, 2 (58), 139-156.
 33. Ziemba, W. (1994). Investing in the Turn-of-the-year Effect in the Futures Markets. Interfaces, 3 (24), 46-61. DOI: 10.1287/inte.24.3.46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu