BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Golusińska Katarzyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Kruczek Jakub (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich
The Implementation of Modern Teaching Methods in the Soft Skils Creation
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 21-28, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Metody dydaktyczne, Model kompetencji, Kompetencje, Dydaktyka
Didactic methods, Competence model, Competences, Didactics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A20, A29, I23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich. Duża ewolucyjność i elastyczność organizacji oraz zmieniające się formy zatrudniania istotnie wpływają na oczekiwania pracodawców w obszarze umiejętności oraz kompetencji pracowników. Determinuje to konieczność zmian w procesach dydaktycznych, które powinny nie tylko umożliwiać wykształcenie specjalistów w określonej branży, ale również rozwijać cechy i umiejętności miękkie. Artykuł jest konsekwencją badań prowadzonych w ramach projektu pt.: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the Students' Practical Training Proces, zrealizowanego w ramach finansowania z program Erasmus+.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an indication of the possibilities of using modern teaching techniques in the creation of competence. The high evolutionary aspect and the flexibility of the Organization and the changing forms of employment significantly affect employers' expectations in the area of skills and competence of the employees. It determines the need for changes in the educational processes, which should enable the education of not only specialists in a specific industry but also develop features and soft skills. The article is a consequence of the research carried out within the framework of the project entitled: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the Students 'Practical Training Process, realized within the framework of the financing of the Erasmus+ programme.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 2006, A Handbook of Human Resource Management Practice, wyd. 10, Kogan Page, London, Philadelphia.
 2. Bartkowiak M., 2011, Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Bereźnicki F., 2001, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków.
 4. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 5. Brzeziński Ł., 2014, Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji, Przegląd Pedagogiczny, nr 2(25), s. 166-175.
 6. Chomiak-Orsa I., 2017, Process Tools to Improve the Quality of Education in the Creation of Transversal Competence, [w:] The Acceleration of Development of Transversal Competences, red. Więcek- -Janka E., Spychała M., Szafrański M., Goliński M, Centria University of Applied Sciences.
 7. Dubois D.D., Rothwell W.J., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 8. Jabłonowska L., 2011, Metoda przypadku w zapewnieniu jakości kształcenia menedżerów, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, Projekty, nr 1(19).
 9. Jędrzejczyk W., 2013, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Jelonek D., Chomiak-Orsa I., 2018, The Application of Modern Teaching Methods as the Development Determinant of Personal and Interpersonal Competences of Students-Future Employees, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain, 2-4 July, 2018, ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117.
 11. Lewicka D., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Nawrat D., 2013, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, z. 4, Łódź.
 14. Petty G., 2010, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot.
 15. Rau K., Ziętkiewicz E., 2000, Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań.
 16. Rosiński J., 2015, The specificity of selected tools of development of social competencies among IT specialists, Jagiellonian Journal of Management, nr 3, t. 1.
 17. Rzempała J., 2017, Kompetencje indywidualne i organizacyjne w zarzadzaniu projektami - ujęcie systemowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 114, nr kol. 1993, s. 417-422.
 18. Siwak K., 2014, Wpływ kluczowych kompetencji na zdolność kreowania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, Quarterly Journal, nr 2, s. 41-54.
 19. Syper-Jędrzejak M., 2014, Zarządzanie różnorodnością jako istotna kompetencja współczesnego menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Szafran J., 2018, Coaching jako specyficzna forma dialogu i wsparcia wychowawczego, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2 (248/2018).
 21. The Report Concerning Applied Teaching Methods of Transversal Skills and Methods of Practical Trainings, 2016, elaborated by Poznan University of Technology, Poznań.
 22. Tyrańska M., 2012, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 23. Walkowiak R., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu