BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieśliński Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Idzikowski Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Perechuda Igor (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Cyfrowa transformacja przestrzeni organizacyjnej sportu
Digital Transformation of Sport Organizational Space
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 38-49, tab., bibliogr. 18 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Transformacja cyfrowa, Technologie teleinformatyczne, Klub sportowy
Digital transformation, Information and communication technologies, Sports club
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, C45, L83, Z2, L63, H43, O21
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano system informatyczny wdrożony w Klubie Sportowym AZS-AWF Wrocław jako element mobilnej platformy komunikowania się między interesariuszami klubu sportowego. Implementacja systemu oraz użytkowanie odbywa się przez stronę internetową KS AZS-AWF Wrocław. System wykorzystywany jest przez zawodników, kadrę trenerską oraz działaczy klubu (www.e-azs.pl). W artykule opisano metodykę postępowania projektowego związaną z wytworzeniem, testowaniem oraz walidacją prototypu systemu Pe-AZS. Przedmiotem analiz jest transformacja cyfrowa klubów sportowych z perspektywy teorii przestrzeni organizacyjnej. Punktem wyjścia do prowadzonych badań oraz formułowania ostatecznych wniosków była także orientacja podejścia myślenia projektowego, które w konsekwencji pozwoliło na wypracowanie pożądanych rozwiązań informatyczno- komunikacyjnych dla dedykowanej platformy wspomagającej skuteczność w zarządzaniu całą organizacją sportową.(abstrakt oryginalny)

This article describes an IT system implemented at the AZS-AWF Wroclaw Sports Club, as part of a mobile platform for communication among club's stakeholders. The implementation of the system and its use is made via the KS AZS-AWF Wrocław website. The system is used by athletes, coaches and club activists under the name e-azs (www.e-azs. pl). This study describes the methodology for project design, development, and validation of the Pe-AZS system prototype. The approach to research and formulation of the conclusions was also the orientation of the design thinking approach, which in consequence allowed the development of desirable ICT solutions for a dedicated platform supporting the effectiveness of managing the entire sports organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown T., 2013, Zmiana przez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron, Wrocław.
 2. Chomiak-Orsa, I., 2013, Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, nr 4, s. 30.
 3. Chomiak-Orsa I., 2014, Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2, s. 40.
 4. Chomiak-Orsa I., 2016, Zarządzanie relacjami w organizacjach sieciowych, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, nr 90, s. 25-44.
 5. Chomiak-Orsa I., Greńczuk A., 2017, Znaczenie narzędzi wirtualizacji procedur cywilnych w opisywaniu procesów prawnych, Informatyka Ekonomiczna, nr 1 (43), s. 21-34.
 6. Cieślicki W., Chomiak-Orsa I., 2014, Strategiczny kontekst zarządzania procesami przepływu wiedzy - model komunikacji elektronicznej na przykładzie przedsiębiorstw sportowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 27, s. 455-465.
 7. Cieśliński W., 2012, Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Cieśliński W., 2017, Przestrzeń organizacyjna przedsiębiorstw - modele cyfrowej transformacji a strumieniowanie przepływów wartości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 9. Cieśliński W. i in., 2014, E-AZS platform model - the concept of application of information and communications technology in sports enterprises, Informatyka Ekonomiczna, nr 4 (34), s. 9-15.
 10. Cieśliński W., Perechuda K., 2015, Cyberprzestrzeń organizacyjna informatyczna przedsiębiorstw - model rozwoju polskich przedsiębiorstw sportowych, Business Informatics.
 11. Cieśliński W., Witkowski K., Migasiewicz J., Rokita A., Perechuda K., Chomiak-Orsa I., 2014, E-AZS platform model - the concept of application of information and communications technology in sport enterprises, Business Informatics, nr 4(34), s. 16-25.
 12. Idzikowski W., Cieśliński W., 2014, The designing of customer management strategies using ICT tools in Pure Jatomi, Business Informatics, nr 4(34), s. 77-85.
 13. Kopecka-Piech K., 2015, Leksykon konwergencji mediów, Universitas, Kraków.
 14. Pawlak G., 2014, Integrated system for sport - a concept embedded in an intersectoral CSR implementation, Business Informatics, nr 4 (34), s. 77-84.
 15. Pawlak G., 2015, Sport w strategiach CSR przedsiębiorstw. Wybrane aspekty komunikacji z interesariuszami, [w:] Zmiany medialne i komunikacyjne. Media. Wizerunek. Biznes, Kopecka-Piech K. (red.), Wydawnictwo Katedra, s. 242-271.
 16. Pawlak G., Łasiński G., Głowicki P., 2015, Intersectoral cooperation of businness organizations and sports clubs, [w:] CSR Trends. Making a difference, Rudnicka A. (red.), Wydawca Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact).
 17. Perechuda K., Chomiak-Orsa I., Cieśliński W., 2014, Determinanty projektowania modeli biznesu dla klubów sportowych, Marketing i Rynek, nr 5 (CD), s. 503-509.
 18. Średniawa M., 2015, Sieci następnej generacji, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu