BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Doświadczenia w nauczaniu na odległość na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Experiences in distance learning at the Faculty of Management at the Czestochowa University of Technology
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 50-64, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Otwarte zasoby edukacyjne, Zdalne nauczanie, Nauczanie hybrydowe
Open educational resources, e-learning, Blended learning
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O30
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka funkcjonowania i rozwoju zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w latach 2011-2018. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia we wspomaganiu tradycyjnych form nauczania. Szczegółowo omówiono proces transformacji zdalnego nauczania realizowanego na Politechnice Częstochowskiej. Omówiono procedurę przygotowania i prowadzenia kursów e-learningowych, koncentrując się na elementach niezbędnych przy tworzeniu i implementacji materiałów dydaktycznych. W analizowanym okresie zaprezentowano dynamikę zmian i wzrost zainteresowania tą formą nauczania. Scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość zdalnego systemu nauczania. Ponadto zwrócono uwagę na zwiększenie znaczenia e-learningu w kontekście rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych. Na zakończenie opisano wyzwania oraz możliwości dalszego rozwoju e-learningu na uczelni.(abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article are the issues connected with functioning and development of distance learning at the Management Faculty of Czestochowa University of Technology in the years 2011-2018. The author presents in it experiences in the scope of traditional teaching methods support and characterizes factors that influence the quality of the system. The process of transformation of remote teaching carried out at the Częstochowa University of Technology has been discussed. The procedure of preparation and implementation of e-learning courses has been presented, focusing on the elements necessary to create and implement didactic materials. Over the analyzed period, the dynamics of change and the increase in interest in this form of teaching have been characterized. Moreover, attention has been drawn in it to the growing importance of e-learning in the context of open educational resources development. The conclusion includes an outline of challenges and development possibilities of distance learning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. COM(2011) 567 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Supporting Growth and Jobs - an Agenda for the Modernisation of Europe's Higher Education Systems, Brussels, 20.9.2011, http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf (20.06.2018).
  2. COM(2013) 499 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Higher Education in the World, Brussels, 11.7.2013, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ rep/1/2013/EN/1-2013-499-EN-F1-1.Pdf (21.06.2018).
  3. Dudek D., Kobis P., 2015, Value Education in MOOC, [w:] Varkoly L., Szczebiot R., Zabovsky M. (ed.), Present Day Trends of Innovations, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, s. 302-309.Dudek D., Kobis P., 2015, Value Education in MOOC, [w:] Varkoly L., Szczebiot R., Zabovsky M. (ed.), Present Day Trends of Innovations, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, s. 302-309.
  4. Faber L., 1998, Re:Play: Ultimate Games Graphics, Lawrence King Publishing, London. Krause K., 2007, Blended Learning Strategy, https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/ 0004/267178/Getting_started_with_blended_learning_guide.pdf> (7.07.2018).
  5. Kulej-Dudek E., 2013, Evaluation of knowledge management in small and medium-sized enterprises, Polish Journal of Management Studies, vol. 8, 2013, s. 168-174, https://www.infona.pl/resource/ bwmeta1.element.baztech-5b9142ce-3a9b-4e51-a1b7-2ae57e7d9481/content/partDownload/ ba375d47-30f8-3400-a25d-0a2f396dca2c (26.07.2018).
  6. López-Pérez M.V., Pérez-López M.C., Rodríguez-Ariza L., 2011, Blended learning in higher education: Students' perceptions and their relation to outcomes, Computers & Education, 56(3), s. 818-826.
  7. Palloff R., Pratt K., 2001, Lessons from the Cyberspace Classroom: The Realities of Online Teaching, Jossey Bass, San Francisco.
  8. Raport e-learning Trends, Nowe trendy w e-learningu III edycja raportu e-learning Trends, czerwiec 2012, http://www.e-learningtrends.pl/raporty (22.07.2018).
  9. Tierney W., 2014, The Disruptive Future of Higher Education, [w:] Tierney W., Corbin Z., Fullerton T., Ragusa G. (ed.), Postsecondary Play: The Role of Games and Social Media in Higher Education, Johns Hopkins University Press, Baltimore, s. 21-44.
  10. Yen J.-C., Lee C.-Y., 2011, Exploring problem solving patterns and their impact on learning achievement in a blended learning environment, Computers & Education, 56(1), s. 138-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu