BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krawiec Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Propozycja procedury badania użyteczności witryn internetowych
Proposal of the Procedure of Website Usability Valuation
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 65-77, bibliogr. 38 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
World Wide Web (WWW), Witryny internetowe, Użytkownicy internetu
World Wide Web (WWW), Internet websites, Internet users
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C83, Y90
streszcz., summ.
Abstrakt
Bardzo ważnym aspektem działalności współczesnych witryn internetowych jest ich użyteczność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenie serwisów przyjaznych każdemu użytkownikowi. Użyteczność witryn internetowych może być rozważana w odniesieniu do ich funkcjonalności, czytelności i dostępności. Jest wiele metod oraz narzędzi, które można wykorzystać do badania użyteczności witryn internetowych. Zastosowanie jednej z nich nie daje pełnego obrazu jakości analizowanej strony. Wykorzystanie wszystkich, ze względu na ich liczbę i różnorodność, nie jest opłacalne; jest wręcz niemożliwe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji procedury badania użyteczności witryn internetowych z użyciem metod, które najlepiej pozwalają przeprowadzić ich ocenę. Uzyskane wyniki uzupełniają się, tworząc spójną ocenę użyteczności badanej witryny internetowej, dając zarazem wskazówki do jej poprawy.(abstrakt oryginalny)

A very important feature of modern websites is their usability. Thanks to modern, constantly developing technologies, it is possible to create services that are friendly to every user. Web usability can be considered in aspects of their functionality, readability and accessibility. There are many methods and tools that can be used to evaluate the usability of websites. Using only one of them does not give full knowledge of the quality of the analyzed web page. Using all of them, due to their number and diversity, is unprofitable or even impossible. The purpose of this paper is to propose the procedure of web usability evaluation with the use of methods which allow to carry out such tests in the most effective way. The results obtained using the proposed methods complement each other, creating a consistent assessment usability of a tested web page, providing tips and solutions for its improvement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahern G., 2017, A/B Testing Tools Review for Conversion Rate Optimization Experts, https://www. ometrics.com/blog/2017-ab-testing-tools-review (2.05.2018).
 2. Allen J., Chudley J., 2013, Projektowanie witryn internetowych. User Experience, Helion, Gliwice.
 3. Benicewicz-Miazga A., 2003, e-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo Mikom, Warszawa.
 4. Boguska-Torbicz A., 2008, Badania jakościowe, [w:] Kasperski M., Boguska-Torbicz A. (red.), Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Helion, Gliwice.
 5. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., 2011, Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Chodorek A., Chodorek R.R., Pach A.R., 2007, Dystrybucja danych w sieci Internet, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 7. Dostępność i użyteczność, 2018, Fundacja Widzialni, http://wcag20.widzialni.org/dostepnosc-i-uzytecznosc, m,mg,149 (23.10.2018).
 8. Eilrich L., Andres F., Sillaume G., Backes M., 2009, Foresting User Experience in Order to Improve the Quality of a Digital Library, [w:] The Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries 2009, AT4DL 2009, Trento, Italy, s. 13-16.
 9. ISO 9241-11: 2018, Ergonomics of human-system interaction - part 11. Usability: Definitions and concepts, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en (12.01.2018).
 10. Jak zmienią się wydatki na reklamę w 2018 roku?, 2017, Socialpress, https://socialpress.pl/2017/12/ jak-zmienia-sie-wydatki-na-reklame-w-2018-roku (15.03.2018).
 11. Jardanowski P., 2008, Eye tracking, http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=eye-tracking (23.05.2018).
 12. Karwatka T., 2009, Usability w e-biznesie, Co kieruje twoim klientem?, Helion, Gliwice.
 13. Krawiec Ł., Dudycz H, 2016, Kryteria oceny walidatorów do badania dostępności stron WWW, [w:] Brzozowska A., Pawełoszek I., Turek T. (red.), Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowym, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 113-122.
 14. Krawiec Ł., Dudycz H, 2017, The approach to the assessment of validators for studying web-accessibility, Information Systems in Management, vol. 6, no. 2, s. 109-118.
 15. Lazar J., Feng J.H., Hochheiser H., 2010, Research Methods in Human-computer Interaction, John Wiley & Sons.
 16. Majewski P., 2007, Czas na e-biznes, Helion, Gliwice.
 17. Maliszewski M., 2010, Badania inspekcyjne. Metody inspekcyjne. Ocena heurystyczna, http://usability. edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/badania-inspekcyjne (15.04.2018).
 18. Marcinkowski A., 2016, Badanie dostępności strony www w oparciu o WCAG, Fundacja Widzialni, http://www.widzialni.org/container/Badanie-dostepnosci-stron-www-w-oparciu-o-WCAG.pdf (20.10.2018).
 19. Morville P., 2004, User Experience Design, http://semanticstudios.com/user_experience_design (20.07.2018).
 20. Mościchowska I., Rogoś-Turek B., 2015, Badania jako podstawa projektowania User Experience, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Nielsen J., 2012, Usability 101: Introduction to Usability, https://www.nngroup.com/articles/usability- 101-introduction-to-usability (29.10.2018).
 22. Paplauskaite L., 2014, Usability and Usufulness in UX Web Design, https://bitzesty.com/2014/05/15/ usability-and-usefulness-in-ux-web-design (20.07.2018).
 23. Paszkiewicz D., 2011, Dostępne strony. Dostępność serwisów internetowych - podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 24. Phyo A., 2003, Web Design, Projektowanie atrakcyjnych stron WWW, Helion, Gliwice.
 25. Piotrowska J., 2016, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www. stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6037.htm (20.04.2016).
 26. Raport Symetrii: Użyteczność a popularność serwisów informacyjnych, 2008, Symetria, http://biznespolska. pl/upload/files/reports/witryny.pdf (15.06.2018).
 27. Robbins J.N., 2014, Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice, Helion, Gliwice.
 28. Rubin J., Chisnell D., 2008, Handbook of Usability Testing, Wiley Publishing, Indianapolis.
 29. Sikorski M., 2010, Interakcja człowiek-komputer, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 30. Sikorski M., 2012, Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 31. Siroker D., 2010, How Obama Raised $60 Million by Running a Simple Experiment, https://blog. optimizely.com/2010/11/29/how-obama-raised-60-million-by-running-a-simple-experiment (29.07.2018).
 32. Tullis T., Albert B., 2008, Measuring the User Experience. Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Morgan Kaufmann Publishers, Amsterdam.
 33. Waddell C., Regan B., Lawton H.S., Burks M.R., Thatcher J., Urban M.D., Bohman P., 2002, Constructing Accessible Web Sites, Apress.
 34. Wells J D., Valacich J.S., Hess T.J., 2011, What signal are you sending? How website quality influences perceptions of product quality and purchase intentions, MIS Quarterly, vol. 35, no. 2, s. 373-396.
 35. What Users Want Most From Mobile Sites Today, 2012, badania Sterling Research and SmithGeiger dla Google Inc., http://googlemobileads.blogspot.com/2012/09/mobile-friendly-sites-turn-visitors. html (22.05.2018).
 36. Wielki J., 2000, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), 2010, Informatyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 38. Ziemba E., 2005, Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu