BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Cezary (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Utility of Spatial Description for Evaluation of Presumption Effects on Examples of IT Companies
Użyteczność deskrypcji przestrzennej do oceny efektów prosumpcji na przykładzie firm informatycznych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 89-105, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Systemy ERP, Przedsiębiorstwo informatyczne
Prosumption, ERP system, IT enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L150, L860
streszcz., summ.
Abstrakt
Proponowane narzędzie do opisu efektów prosumpcji bazuje na wykorzystaniu deskrypcji przestrzennej, która z kolei opiera się na metodologii GIS wykorzystywanej do opisu różnego typu przestrzeni, nie tylko geograficznej, ale także heurystycznych. W artykule podjęto tematykę prosumpcji na przykładzie wdrażania systemów informatycznych. Samo wdrożenie bardzo często poprzedzane jest badaniami firmy klienta, aby możliwie najlepiej dopasować implementowany system. Na potrzeby artykułu zaproponowano firmie informatycznej współpracę w opisie efektów wdrożeń ich systemów. Zgromadzone w ten sposób dane empiryczne posłużyły do zaprezentowania sposobu, w jaki można przygotować proponowane narzędzie. W artykule przeanalizowano i wskazano możliwości budowy tego narzędzia. Wykorzystano do tego celu dwa kryteria: wykonalności i użyteczności, dzięki którym uzasadniono możliwości ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)

This article proposes concepts for a tool to support the management of prosumer activity. Using spatial descriptions, it allows for multi-criteria visualization of the effects of prosumer activity. Spatial description is a way of mapping reality using the broadly understood concept of space. In this case, space can be seen not only in geographic dimensions, but also as heuristic or mathematical space. The study presents the principles of construction, operation and objectives of using the proposed tool. The practical application of the tool to assess the prosumption effects of an IT company dealing with the implementation of ERP / BI class information systems has been shown. The applicability of the proposed tool has been verified on the basis of two criteria: feasibility and usability.. The article shows what can be visualized and in what way, and what benefits it can bring. The indication of how the concept of space can be used in dynamic management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyaval M., Herbert M., 2018, One for all and all for one? The bliss and torment in communal entrepreneurship, Journal of Business Research, Volume 92, November, pp 412-422, http://doi. org/10.1016/j.jbusres.2018.06.023.
 2. Dziembek D., 2018, Cloud Computing - stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2018, no. 53, pp. 238-251.
 3. Flis K., 2015, Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja - trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta, Handel Wewnętrzny, 2015, no. 1, pp. 92-100.
 4. Gutierrez R.T., 2018, Understanding the role of digital commons in the web; The making of HTML5, Telematics and Informatics, Volume 35, Issue 5, August, pp. 1438-1449, http://doi.org/10.1016/j. tele.2018.03.013.
 5. Mendeleev, 2018, http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html (access: 28.11.2018).
 6. Mitręga M., 2013, Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, Problemy Zarządzania, Volume 11, no. 1 (40), pp. 40- 53, DOI: http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.40.3.
 7. Mitręga M., 2015, Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, Handel Wewnętrzny, no. 1, pp. 172-181, ISSNN 0438-5403.
 8. Obade V. de P., Moore R., 2018, Synthesizing water quality indicators from standardized geospatial information to remedy water security challenges: A review, Environment International, Volume 119, October, pp. 220-231, https ://doi.org/10.1016/j.envint.2018.06.026.
 9. Pachura P., 2016, Management in space - introduction to conceptualization, Przegląd Organizacji, no. 1/2016, pp. 59-63.
 10. Parthasarathy S., Sharma S., 2016, Efficiency analysis of ERP packages - A customization perspective, Computers in Industry, Volume 82, October, pp. 19-27, https:// doi.org/10.1016/j.compind. 2016.05.004.
 11. Stępniak C., 2011, Zastosowanie deskrypcji przestrzennej w narzędziach modelowania biznesowego, Prace Naukowe UE Wrocław nr 187, Informatyka Ekonomiczna nr 20.
 12. Szul E., 2013, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 31, pp. 347-358, ISSN 1898-5084.
 13. Viavattene C., Scholes L., Revitt D.M., Ellis J.B., 2008, A GIS based decision support system for the implementation of Stormwater Best Management Practices, 11th International Conference on Urban Drainage - Edinburgh, Scotland, UK, pp. 1-9.
 14. Yaptenco E., Piepel C., Rowland B., Causley M., 2005, Integrating GIS within the Enterprise. Options, Considerations and Experiences, ESRI International User Conference 2005, http://downloads.esri. com/support/ProjectCenter/tw_1111_Mark_Causley_PRES_1.pdf .
 15. Ziemba E., Eisenbarth M., 2017, Doskonalenie procesów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy konsumentów, Problemy Zarządzania, Volume 15, no. 4(71), pp. 102-115.
 16. Żyszkowska W., 2012, Semiotyka kartograficzna. Kartografia tematyczna, (eds.) W. Żyszkowska, W. Spallek, D. Borowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu