BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Kamila (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym
Identification of Using Mobile Banking in a Cooperative Bank
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 106-117, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologie mobilne, Bankowość elektroniczna, Banki spółdzielcze, Bezpieczeństwo, Bankowość
Mobile technologies, E-banking, Cooperative banks, Security, Banking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Banki spółdzielcze w szerokim zakresie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, oferując klientom nowe możliwości realizacji usług bankowych. Ważną innowacją w tym obszarze jest bankowość mobilna. Celem artykułu jest identyfikacja barier, które utrudniają klientom podjęcie decyzji o korzystaniu z usług bankowości mobilnej w bankach spółdzielczych. Wyniki badań wykazały, że najpoważniejsze są bariery mentalne, bariery związane z brakiem zaufania do technologii mobilnych, niską oceną własnych kompetencji cyfrowych, niechęcią do uczenia się nowych procedur korzystania z usług bankowych oraz preferowaniem kontaktu osobistego z urzędnikiem bankowym.(abstrakt oryginalny)

Cooperative banks make extensive use of modern information and communication technologies, offering customers new opportunities to provide banking services. Mobile banking is an important innovation in this area. The purpose of this article is to identify barriers that make it difficult for customers to make decisions about using mobile banking services in cooperative banks. The research results showed that the most serious are mental barriers, as well as those related to the lack of trust in mobile technologies, low assessment of digital competences, aversion to learn new procedures for using banking services and preferring personal contact.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz W., Zborowski M., 2017, Usługi bankowości elektronicznej najpopularniejszych bankowych serwisów internetowych w Polsce w 2016 roku - analiza porównawcza, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(44), s. 24.
 2. Grzywacz J., 2016, Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 3. Jelonek D., 2017, Sieci innowacji identyfikacji bariery współpracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1953, s. 9-24.
 4. Nowy system bankowości internetowej, 2011, Bank wspólnych sił, Magazyn Grupy BPS, s. 33.
 5. Polasik M., 2012, Bankowość elektroniczna - stan - perspektywy, Wydawnictwo CeDeWu.pl.
 6. Pawęda D., 2015, Biometria rewolucja czy ewolucja, Nowoczesny Bank Spółdzielczy alebank.pl.
 7. Raport Polska.Jest.Mobi, 2018, https://mobirank.pl/ (24.04.2018).
 8. Raport PRENews, Liczba klientów w bankach - II kwartał 2018, http://prnews.pl/ (18.09.2018).
 9. Raport Związków Banku Polskich, NetB@nk, https://zbp.pl/dla-prasy/informacje-prasowe/raport (27.06.2018).
 10. Raport Komisji Nadzoru Finansowego, Banki spółdzielcze i zrzeszające w I kwartale 2018 r., https:// www.knf.gov.pl/knf/pl (31.03.2018).
 11. Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów, 2018, Informacje o banku, IPS, http://www.rbs.lututow.pl.
 12. Świecka B., 2012, Bankowość elektroniczna, wydanie II, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Wielki J., 2017, Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, Oficyna OW.
 14. Złoch M., 2009, Smartfon: klucz do bankowości, Miesięcznik Finansowy BANK, 240, nr 1, s. 50-53.
 15. Związek Banków Polskich, 2013, Raport biometryczny, https://zbp.pl/public/repozytorium, (20.11.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu