BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczocha Włodzimierz (Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu), Sikora Jan (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu - formą promocji działalności gospodarczej
Corporate Social Responsibility - A Form of Business Promotion
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 23-32, bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Promocja biznesowa
Corporate Social Responsibility (CSR), Promotion of business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie przedmiotowym (instytucjonalnym) oraz podmiotowym (personalnym). Podstawami filozoficznymi dla obu zakresów są założenia Arystotelesowskie oraz neotomistyczne. Przedstawiono również, jak zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wspomagają promocję biznesu na wolnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of corporate social responsibility in the subject (institutional) and subjective (personal) area. The philosophical foundations for both ranges are Aristotle and neo-Thomist assumptions. It was also presented how the principles of corporate social responsibility support the promotion of business on the free market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biznes coraz bardziej społeczny, rozmowa Tomasza Czaik z Marzeną Strzelczak - dyrektor generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, [w:] Wyborcza.pl. z dn. 27 marca 2018, s. 4.
  2. Jan Paweł II, Laborem exercens, Wyd. Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1992.
  3. Jaroszyński P., Etyka - dramat życia moralnego, [w:] Wprowadzenie do filozofii, Wyd. KUL, Lublin 1992.
  4. Kaczocha W., Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
  5. Kaczocha W., Sikora J., Ecological Ethics. Values and Norms, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(39), Wyd. UP, Poznań 2016.
  6. Sikora J., Kaczocha W., Wartecka-Ważyńska A., Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 85.
  7. Solomon C.R., Arystotelesowskie podejście do etyki biznesu, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, L.V. Ryan, J. Sójka (red.), Wyd. "W drodze", Poznań 1997.
  8. Stawicka E., Aspekty społecznej odpowiedzialności w turystyce, [w:] Turystyka i Rozwój Regionalny. Współczesne problemy rozwoju turystyki, A. Sieczko (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 99.
  9. Walczak-Duraj D., Humanizacja pracy w perspektywie kodeksów etycznych, [w:] J. Sikora, D. Walczak-Duraj (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Wyd. Nauk. NOVUM, Płock - Poznań 2009.
  10. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Wyd. KUL, Lublin 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu