BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz (Czestochowa University of Technology, Poland), Dziembek Damian (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
The ERP Process System as a Direction of the Evolution of Integrated Management Information Systems
Procesowy system ERP jako kierunek ewolucji zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 118-131, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Systemy ERP, Systemy informatyczne
Enterprise Resource Planning (ERP), ERP system, Computer system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M1, M15
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania kierunku rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP. Systemy ERP są rozwijane i doskonalone od wielu lat, w efekcie czego powstawały m.in. takie rozwiązania, jak ERP II i ERP III. Jednym z kierunków ewolucji systemów klasy ERP jest coraz większe uwzględnianie w jego strukturze i zasadach funkcjonowania podejścia procesowego. Ze względu na wsparcie podejścia procesowego w przedsiębiorstwach systemy ERP można podzielić na: systemy ERP wspierające procesy, systemy ERP zorientowane na porcesy i procesowe systemy ERP. Główną cechą procesowych systemów ERP jest możliwość tworzenia, modelowania i optymalizacji procesów bezpośrednio w systemie ERP bez konieczności stosowania zewnętrznych aplikacji typu BPMS. W artykule zaprezentowano system ERP Macrologic Merit, który oprócz wspomagania procesów ma wbudowany modeler procesów oraz pozwala na pełną obsługę ogółu procesów realizowanych w organizacji. Zastosowanie podejścia procesowego w systemach klasy ERP umożliwia efektywne zarządzanie, analizę i doskonalenie procesów realizowanych w organizacjach.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to indicate the direction of ERP class information systems development. From the beginning, these systems have been changing and evolving. Along with the development of requirements and changes on the market, solutions known as ERP II and ERP III were created. Currently, these systems use a process approach. Three basic types of systems can be distinguished: ERP systems supporting processes, process-oriented ERP systems and process ERP systems. The considerations in the article are based on the Macrologic Merit ERP system, which not only supports processes, has a built-in modeler but also allows full service of processes in the system. The applied approach allows for the effective process management, analysis and improvement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Addo-Tenkorang R., Helo P., 2011, Enterprise Resource Planning (ERP): A review literature report, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS), vol. II, October 19-21, San Francisco.
 2. Albanese M., 2017, Improving the ERP Literature review methodology: A multidimensional approach, [in:] Dameri R.P., Spinelli R. (eds.), ECISM 2017, 11th European Conference on Information Systems Management, University of Genoa, Genoa.
 3. Albarakati A.J., 2015, Next generation Enterprise Resource Planning: ERP II, International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), Foundation of Computer Science FCS, vol. 8, no. 6.
 4. Caserio C., Trucco S., 2018, Enterprise Resource Planning and Business Intelligence Systems for Information Quality, Springer, Rome.
 5. Clegg B., Wan Y., 2013, Managing enterprises and ERP systems: A contingency model for the enterprization of operations, International Journal of Operations & Production Management, 33(11/12), pp. 1458-1489.
 6. Dziembek D., 2014a, System ERP w modelu SaaS w działalności przedsiębiorstw, [in:] Knosala R. (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, vol. 2, Oficyna Wydawnicza (PTZP), Opole.
 7. Dziembek D., 2014b, Systemy informatyczne klasy ERP w modelu SaaS wspierające procesy produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach, [in:] Nowicki A., Jelonek D. (eds.), Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. https://www.macrologic.pl/erp/procesowy-erp/erp (22.12.2018 ).
 8. Maditinos D., Chatzoudes D., Tsairidis Ch., 2011, Factors affecting ERP system implementation effectiveness, Journal of Enterprise Information Management, vol. 25, http://dx.doi.org/10.1108/ 17410391211192161.
 9. Matende S., Ogao P., 2013, Enterprise Resource Planning (ERP) system implementation: A case for user participation, Procedia Technology, vol. 9, https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.058.
 10. Samara T., 2015, ERP and Information Systems. Integration or Disintegration, ISTE Ltd., John Wiley & Sons, Hoboken, London.
 11. Shimoni E., 2010, Enterprise Applications, BI & KM Trends, STKI Summit 2010 - Enterprise Applications presentation, https://www.slideshare.net/Einats/2010- enterprise-applications-bi-km-trends.
 12. Ziemba E., Obłąk I., 2012, Process oriented information systems, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, no. 4(26).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu