BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Marcin
Tytuł
Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej
Tourism Potential of the Rudka Forest District in the Opinion of its Residents
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Oferta turystyczna, Promocja usług turystycznych, Lasy
Touristic attractiveness, Touring offer, Promotion of tourist services, Forests
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nadleśnictwo Rudka
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie potencjału turystycznego Nadleśnictwa Rudka, a w szczególności walorów turystycznych w nim występujących, zagospodarowania turystycznego, dostępności komunikacyjnej, a także innych zasobów warunkujących rozwój turystyki na tym terenie. Badania sondażowe zostały przeprowadzone 2017 roku i objęto nimi 62 osoby. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o potencjale turystycznym Nadleśnictwa Rudka były: walory przyrodnicze, ścieżki dydaktyczne, a także punkty widokowe. Najsłabiej oceniono natomiast bazę rozrywkową, noclegową, a także jakość informacji turystycznej. W promocji wykorzystywane były głównie tradycyjne kanały, a więc foldery, ulotki, katalogi czy polecenia znajomych, natomiast rzadko nowoczesne media, takie jak Internet. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to recognize the tourist potential of the Rudka Forest District, its values, tourism development, transport accessibility as well as other resources determining the development of tourism in this area. The survey was conducted in 2017 and covered 62 people. The analysis shows that the most important factors determining the tourist potential of the Rudka Forest District were: natural objects, didactic paths, as well as viewpoints. However, the worst rating were the entertainment and accommodation base as well as the quality of tourist information. The promotion used mainly traditional channels; folders, leaflets, catalogs or recommendations of friends, but rarely modern media, such as the Internet. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska-Niszczota M.: Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo-cennych województwa podlaskiego, Economics and Management 2014, nr 1.
  2. Doroszewski W.: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.
  3. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
  4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008.
  5. Panasiuk A.: Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Potencjał turystyczny: zagadnienia ekonomiczne A. Panasiuk (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Safaryn B.: Położenie nadleśnictwa, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka 2017, http://www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl/polozenie#.WTBxt9waSpo, (dostęp: 27.05.2018).
  7. Wyrzykowski J.: Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 52.
  8. Zajadacz A., Śniadek J.: Ocena potencjału turystycznego, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu