BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wilczewska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników
Foreign Tourist Trips in the Opinion of their Participants
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Oferta turystyczna, Atrakcyjność turystyczna, Jakość usług turystycznych, Preferencje
Tourism, Touring offer, Touristic attractiveness, Quality of tourist services, Preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie czynników mających wpływ na wybór destynacji turystycznej, a także preferencji turystów dotyczących zagranicznych wyjazdów turystycznych. Do zrealizowania celu badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania empiryczne przeprowadzono w 2018 roku i objęto nimi 148 osób. Z przeprowadzonej analizy wynika, że turystyczne wyjazdy zagraniczne respondenci najczęściej organizowali samodzielnie. Jako ważne lub bardzo ważne czynniki decydujące o wyborze miejsca wypoczynku za granicą respondenci uznali: atrakcyjną cenę oferty, piękno krajobrazu i możliwość realizacji własnych zainteresowań. Najczęściej wybieranym środkiem transportu był samolot lub samochód osobowy, miejscem zakwaterowania - hotel lub kwatery prywatne, a miejscem spożywania posiłków - restauracja. Wśród najważniejszych form spędzania czasu wolnego podczas turystycznych wyjazdów zagranicznych badani wymienili: zwiedzanie zabytków, leżenie na plaży, spacery i kontakt z naturą. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to identify factors influencing the choice of tourist destination, as well as tourist preferences regarding foreign tourist trips. The method used in the research was a diagnostic poll with a survey technique according to a standardized questionnaire. Empirical research was carried out in 2018 among 148 people. The analysis shows that foreign tourist trips were usually organized by the respondents on their own. As important or very important factors determining the choice of a place of rest, the respondents indicated: an attractive offer price, the beauty of the landscape and the opportunity to pursue their own interests. The most frequently chosen means of transport was an airplane or a passenger car, a place of accommodation - a hotel or private accommodation, and a place for eating - a restaurant. Among the most important forms of spending free time during foreign trips, the respondents mentioned: visiting monuments, lying on the beach, walking and contact with nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 2000.
  2. Dunning E.: O emocjach w sporcie i wypoczynku, [w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Wydawnictwo "Znak", Kraków 2008.
  3. Gaworecki W.W.: Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
  4. Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. Górnicka A.: Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Organizacja Narodów Zjednoczonych. World Tourism Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995.
  6. Jędrzejczyk I.: Nowoczesny biznes turystyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  7. Kruczek Z.: Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo "Proksenia", Kraków 2000.
  8. Łobożewicz T., Bieńczyk G.: Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2006.
  9. Rok 2017 rekordowy w turystyce na świecie, Rzeczpospolita, Gremi Media SA, 2018, http://www.rp.pl/Obyczaje/301169953-Rok-2017-rekordowy-w-turystyce-na-swiecie.html (dostęp: 10.07.2018).
  10. Wodejko S.: Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, Monografie i Opracowania nr 288, SGPiS, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu