BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy
Tourist Activity of Rural Inhabitants, who Turned 50 Years in the Bielawy Municipality
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 55-62, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Aktywność turystyczna, Preferencje, Ludzie starsi, Ludność wiejska
Tourism, Tourist activity, Preferences, Elderly people, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osoby starsze coraz częściej stają się grupą docelową na rynku turystycznym. W celu stworzenia jak najlepszej oferty turystycznej dla tej grupy podróżujących, ważne jest, aby poznać ich preferencje. Celem niniejszej pracy było ukazanie, jak wyglądała aktywność turystyczna osób po 50. roku życia w wybranej przez autorkę gminie. Autorka przedstawiła charakter wyjazdów, czas ich trwania, zakwaterowanie, aktywności w czasie wolnym oraz ukazała jakie czynniki ograniczały ich częstsze podróżowanie. (abstrakt oryginalny)

The elderly are beginning important group of the tourist market. In order to create the best tourist offer for this group of travelers, it is important to know about their preferences. The purpose of this thesis was how tourist activity of rural inhabitants, who turned 50 years looked like in the municipality chosen by the author. Author presented types of the trips, duration, accommodation, activity in leisure time and presentation why they didn't take a part in the tourist trips more often. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górna J.: Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, t. XIV, nr 1, s. 153-166.
  2. Łaciak J.: Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013, s. 25-45.
  3. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, s. 111, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 01.04.2018).
  4. Śniadek J.: Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska 2007, nr 1-2, s. 22, |http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2007-01_02-4.pdf (dostęp: 24.04.2018).
  5. Zmyślony P.: Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, P. Kociszewski (red.), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa 2013, nr 5, s. 83. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/download/214/200 (dostęp: 07.08.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu