BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Unsal Ali (Bilecik Şeyh Edebali University in Turkey), Kırılmaz Harun (Sakarya University in Turkey), Stawicka Ewa (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Determining Role of Health on the Economic Development of Countries - Case Study in Econometric Analysis
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 81-88, tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Zdrowie, Rozwój gospodarczy, Opieka zdrowotna, Analiza ekonometryczna, Kapitał ludzki
Health, Economic development, Health care, Econometric analysis, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD, Turcja
OECD countries, Turkey
Abstrakt
Nowadays, the ultimate goal of all countries is to provide their citizens a higher quality of life and to build a prosperous society by carrying out the sustainable development. And these goals can be achieved only by investing in human capital. The method of investment in human capital goes through education services along with high-quality, reachable, inclusive and adequate health services. Development is not only an economic term. Development - in addition to economic growth (in addition to increase in per capita income) - includes improvement on economic, social, cultural and political form in a country. In this sense; health indicators such as maternal mortality rate, infant mortality rate and life expectancy at birth are being accepted to be the most primary criteria which determine the development level of countries. This study aims to reveal the role of health services on the development level of countries by making a comparative analysis between Turkey - which is a member of OECD and which presents in the league of developing countries - and selected developed OECD countries on indicators such as; infant mortality rate and GDP per capita. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ak R.: The Relationship between Health Expenditures and Economic Growth, Turkish Case, International Journal of Business Management and Economic Research, 2012, 3(1), p. 404-409.
 2. Bozkurt H.: Eğitim, Sağlık ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye İçin Bir Analiz, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2010, 5(1), p. 7-27.
 3. Breusch T.S. and Pagan A.R.: The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics, Review of Economic Studies, 1980, 47, p. 239-53.
 4. Küçükaksoy I., Akalın G.: Fisher Hipotezi'nin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 35(1), p. 19-40.
 5. Pesaran M.H.: General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics no. 0435, 2004, p. 1-42.
 6. Peseran M.H.: A Sımple Panel Unıt Root Test in the Presence of Cross-Sectıon Dependence, Journal Of Applıed Econometrıcs 2007, 22, p. 265-312.
 7. Şimşir N.C., Çondur F., Bölükbaş M., Alataş S.: Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015, 52(604), p. 43-54.
 8. Taban S.: Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Sosyo Ekonomi, 2006, 4(4), p. 31-46.
 9. Tunç M.: Kalkınmada İnsan Sermayesi: İç Getiri Oranı Yaklaşımı Ve Türkiye Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998, 13(1), p. 83-106.
 10. Westerlund J.: Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect, Journal of Applied Econometrics 2008, 23, p. 193-223.
 11. Yardımcıoğlu F.: OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 13(2), p. 27-47.
 12. Yumuşak İ.G., Yıldırım D.Ç.: Sağlik Harcamalari İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2009, 4(1), p. 57-70.
 13. World Bank Databank, (2015), retrieved from: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx? source=world-development-indicators# (accessed: 28.05.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu