BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
City placement jako instrument promocji miasta
City Placement as An Instrument of City Promotion
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 89-96, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Product placement, Miasto, Promocja miasta, Wizerunek miasta, Marketing terytorialny
Product placement, City, City promotion, City image, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Promocja miast i regionów w XXI wieku to ciągłe poszukiwanie nowych form i instrumentów, które przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności, wykreowania pozytywnego wizerunku oraz przyciągnięcia potencjalnych turystów i inwestorów. Tradycyjne narzędzia, choć ciągle stosowane i skuteczne muszą być uzupełniane nowymi, komplementarnymi i integralnymi z całym systemem komunikacji marketingowej prowadzonej przez władze lokalne. City placement pozwala na wyeksponowanie walorów miast i budowanie ich przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono city placement jako narzędzie promocji miasta. Wykorzystano analizę literatury przedmiotu, dostępnych raportów oraz wyniki badań sondażowych. (abstrakt oryginalny)

Promotion of cities and region In the 21st century is a constant search for new forms and instruments that will contribute to increasing recognition, creating a positive image and attracting potential tourists and investors. Traditional tools, although still used and effective, must be supplemented with new ones, complementary and integral with the whole system of marketing communication conducted by local authorities. City placement allows to highlight the advantages of cities and build their competitive advantage. The article presents city placement as a tool of city promotion. The analysis of the literature, available reports and results of surveys was used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gębarowski M.: City placement - istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, [w:] Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 2. Filtr miasta z serialem, czyli city placement, BRIEF 2016, nr 1, http://brief.pl/flirt_miasta_z_serialem_czyli_city_placement/ (dostęp: 20.08.2018).
 3. Raport: Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów (Edycja 2018), Portal dla specjalistów marketingu miejsc, http://www.marketingmiejsca.com.pl/raport_-wydatki-i-dzialaniapromocyjne-polskich-miast-i-regionow-(edycja-2018),43 (dostęp: 20.08.2018).
 4. Stanek A.: Kto zarabia na "Koronie Królów"? Seriale to skuteczny sposób na promocję, money.pl, https://www.money.pl/galerie/artykul/korona-krolow-diagnoza-klan-skuteczny,134,2,2396550.html (dostęp: 20.08.2018).
 5. Kotler Ph.: Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
 6. Łazorko K., Niedzielska A.: Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 7. Miasta w serialach, Raport medialny, 1 lipca-31 grudnia 2016, Press Service monitoring mediów, http://psmm.pl/sites/default/files/miasta_w_serialach_-_raport_medialny_-_vii-xii_2016_0.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 8. Stępowski R.: Raport Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów 2017, http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raport4-0y34mwy5/Raport_2018.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 9. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menagera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 11. Urbaniec E.: Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Nova Res, Gdynia 2009.
 12. Zawadzki P.: City placement - nowy trend w działaniach promocyjnych polskich miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu