BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janek Jolanta (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Tytuł
Ewolucja polityki gospodarczej Malty od uzyskania niepodległości w 1964 r. do przystąpienia do UE w 2004 r.
Malta's economic policy evolution from gaining independence in 1964 to its accession to the EU in 2004
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 221-242, wykr., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Sektor państwowy, Państwo opiekuńcze
Economy, State sector, Welfare state
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Malta
Malta
Abstrakt
Do lat 60. XX w., kiedy Malta pozostawała brytyjską kolonią, jej gospodarka charakteryzowała się niskim stopniem uprzemysłowienia, ograniczoną do kilku branż produkcją, niskim poziomem mechanizacji i wydajności oraz niewielkim eksportem, była podporządkowana interesom metropolii i opierała się w dużym stopniu na dochodach ze stoczni i bazy Royal Navy. Uzyskanie niepodległości w 1964 r. stworzyło przestrzeń polityczną i ekonomiczną do industrializacji i rozwoju Malty. W następnych latach, mimo kilku radykalnych zwrotów w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne rządy, maltańska gospodarka zyskała wysoką dynamiką wzrostową, została zrestrukturyzowana, zdywersyfikowała produkcję, zdołała przyciągnąć zagranicznych inwestorów, uzyskała dostęp do nowych technologii, rozwinęła eksport. Model zorientowany na produkcję eksportową i przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych okazał się na tyle skuteczny, że umożliwił realizację kosztownej polityki państwa opiekuńczego. Obecnie Malta z nowoczesną, konkurencyjną gospodarką, PKB per capita w wysokości 22 tys. euro, 6% tempem wzrostu, niskim bezrobociem (3,4%), spadającym zadłużeniem publicznym (57% PKB) oraz nadwyżką budżetową (0,5% PKB) jest jednym z najszybciej rozwijających się państw UE.(abstrakt oryginalny)

Until the 1960s, when Malta remained a British colony, its economy was characterised by a low degree of industrialisation and low exports and was subordinated to the interests of the metropolis. The main source of income for the country was the shipyard and the Royal Navy base. The independence of 1964 created a political and economic space for the industrialisation and development of Malta. In the following years, despite several radical changes in the economic policy pursued by successive governments, the Maltese economy gained high growth dynamics, diversified production, managed to attract foreign investors, gained access to new technologies, developed exports. The model focused on export production and attracting foreign direct investment turned out to be effective and made it possible to implement a costly welfare state policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blouet B., The Story of Malta, Progress Press Publ., Malta 1984.
 2. Bowden D., Malta's Trade with the Arab World, "Middle East Review" No. 7, 1981.
 3. Briguglio L., The Economy of a Small Island State Malta, 1960-1993, "Mediterranean World" No. 14, 1995.
 4. Brincat M., The Birth of the "Maltese Model" of Development, 1945-1959, "Journal of Maltese History" No. 1, 2009.
 5. Caruana Galizia P., The Economy of Modern Malta from the Nineteenth to the Twenty- -First Century, Polgrave MacMillan, New York 2017.
 6. Dom Mintoff, Malta's political giant, passes away, "Times of Malta" 20.08.2012.
 7. Dowdall J., The Political Economy of Malta, "The Round Table, the Commonwealth Journal of International Affairs" Vol. 62, University of Ulster 1972.
 8. Fenech D., The 1987 Maltese Election: Between Europe and the Mediterranean, "West European Politics" No. 11/1, 1988.
 9. Findlay R., Wellisz S., The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Five Small Open Economies, A World Bank Comparative Study, New York 1993.
 10. Grech G., The evolution of the Maltese Economy since Independence, Central Bank of Malta, Valletta 2015.
 11. Grech G., Understanding the Maltese Economy, Central Bank of Malta, Valletta 2016.
 12. Mizzi E., Malta in the Making. 1962-1987. An Eyewitness Account, Edgar Mizzi, Valletta 1995.
 13. Pace R., Microstate Security in the Global System, EU-Malta Relations, Midsea Books, Santa Venera 2001.
 14. Pirotta G. A., Malta's Foreign Policy After Mintoff, "Political Quartely" No. 56, London 1985.
 15. Rossi E., Malta on the Brink: From Western Democracy to Libyan Satellite, "European Security Studies", London 1986.
 16. Sammut D., Malta and the Arab World, "Society" No. 3, 1989.
 17. Smith S. C., Malta: British Documents on End of Empire, Stationery Office Books, London 2006.
 18. Tesch N., The Maltese Economy, [w:] Cyprus, Greece, and Malta, Britannica, London 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu