BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marek W. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz "Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski", Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017
Book Review: Sylwia Dołzbłasz "Cross-border Cooperation Networks on the Borderland of Poland"
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 129-136, bibliogr. 7 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Recenzja, Transakcje transgraniczne, Analiza sieci społecznych
Review, Cross-border transactions, Social Network Analysis (SNA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Temat tej publikacji to przedstawienie polskich regionów granicznych wspieranych przez UE przy pomocy jednolitej metodologii SNA (społeczna sieć badawcza). Wydaje się pierwotnie, że to wartościowa metodologia, która jednak nie obejmuje wszystkich elementów współpracy (gospodarczej, środowiskowej lub przestrzennej itd.). Praca jest podporządkowana 7 hipotezom, z których 4,5 jest potwierdzonych. Wnioski podsumowują sieci współpracy we wszystkich regionach granicznych. (abstrakt oryginalny)

Topic of this publication is presentation of Polish borderlands supported by the EU with the SNA (Social Network Analysis) methodology. It seems initially valid methodology, which however does not cover all the elements of cooperation (economic, environmental or spatial etc.). It is subordinated by 7 hypothesis, out of which 4,5 is corroborated. Conclusions sum up networks of cooperation in each borderland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak G.: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 3(57), s. 5-25.
  2. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 4(58), s. 5-24.
  3. Jakubowski A., Miszczuk A., Kawalko B., Komornicki T., Szul R. (red.): New borderlands, Cross-border relations and regional development, Series: Regions and Cities, 2017 Routledge - Taylor and Francis Group, Oxon-New York, s. 250.
  4. Jeřabek M., Dokoupil J.,Havliček T., a kolektiv: Českë pohraniči. Bariëra nebo prostor zprostředkovani? (Czeskie pogranicze. Bariera czy obszar pośrednictwa?), 2004, wyd. Academia, Praha (Czeska Rep.), s. 296.
  5. Kozak M.W.: Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (recenzja), Studia regionalne i lokalne 2014 a, nr 1(55), s. 131-152.
  6. Kozak M.W.: The Karlovy Vary Subregion as an Example of a Border Region - a Case Study Report, GRINCOH Working Paper Series 2014.
  7. Kozak M.W., Working Paper 6.03.02.02, s. 1-26, s. 4-5, http://www.grincoh.eu/media/serie_6_spaces__territories_and_regions/grincoh_wp6.03.02.02_kozak.pdf, (dostęp: 12.07.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu