BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Grzegorz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami
Social Responsibility as a Constituent of Management in Contemporary Business
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 13-26, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise management, Management process
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Od pewnego już czasu można obserwować wzmożone zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. corporate social responsibility - CSR) w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Nawet jeżeli część przedsiębiorstw nie ma wewnętrznego przekonania o potrzebie zaangażowania w działania społecznie odpowiedzialnie, to nacisk ze strony różnych grup interesariuszy wymusza na nich stopniowe integrowanie polityki odpowiedzialności ze strategią biznesową. W ten sposób społeczna odpowiedzialność jako składowa zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, może być jednym z czynników przewagi konkurencyjnej. Większa lojalność klientów, większe zaufanie i zaangażowanie pracowników, czy lepsze relacje ze społecznością, lokalną, to tylko niektóre z korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorstwa dzięki realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Aby maksymalizować tego typu korzyści zarówno dla interesariuszy, jak i samego przedsiębiorstwa, warto na wzór części dużych korporacji tworzyć systemy społecznej odpowiedzialności zintegrowane z procesem zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

Corporate social responsibility (CSR) is becoming more and more obvious constituent of management in contemporary business. Executives increasingly see themselves as caught between social critics (demanding higher levels of CSR) and the maximization of profits (demanded by shareholders/ owners). The prime solution is to engage in social responsible conduct, thereby improving a company 's long-term business prospects. CSR is associated with greater business benefits (e.g employee and consumer commitment, good relations with the community, a good reputation). Thus, more and more companies consider the issue of management beyond the narrow economic, technical and legal requirements and aspire to accomplish social benefits along with the traditional economic gains which the firm seeks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K. R., The Concept of Corporate Strategy, Dow JonesIrwin, Homewood, IL 1971, s. 120.
 2. Balczun W, Edukacyjne aspekty kampanii społecznych w mediach, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, www.kmti.uz.zgora.pl/pages/refe- raty/balczun.pdf, wrzesień 2004.
 3. Bart Ch. K., Industrial Firms and the Power of Mission, Industrial Marketing Management, No. 26, 1997, s. 371 - 383.
 4. Bartkus B., Glassman M., McAfee R. B.,Mission Statements. Are They Smoke and Mirrors?, Business Horizons, November - December 2000, s. 23 - 28.
 5. Carroll A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4, 1979, p. 497 - 505.
 6. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA 2003.
 7. Christian Aid, Behind the Mask. Revealing the True Mask of Corporate Social Responsibility, Report, http://www.christian-aid.org.uk/ indepth /0401csr/ index.htm, 2004.
 8. Commission of the European Communities, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001.
 9. David F. R., How Companies Define Their Mission, Long Range Planning, No. 22, 1989, s. 90 - 97.
 10. Davis K., Understanding the Social Responsibility Puzzle, Business Horizon, Winter 1967, s. 45 - 50.
 11. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 12. European Commission, European SMEs and Social and Environmental Responsibility, Observatory of European SMEs, No 4, Brussels 2002 (The 2001 ENSR survey of oper 7000 SMEs), raport dostępny: http://europa.eu.int/comm/enterprise_policy/analysis/obse- rvatory.htm, s. 30.
 13. Freeman R. E., Liedtka J., Corporate social responsibility. A critical approach, Business Horizons, Vol. 34, No. 4, 1991, s. 92 - 98.
 14. Gonzalez M., Martinez V. V, Fostering Corporate Social Responsibility Through Public Initiative. From the EU to the Spanish Case, Journal of Business Ethics, 55/2004.
 15. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 16. Kotler Ph., Zaltman G., Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, Journal of Marketing, 35 (July), s. 3 - 12.
 17. Paluszek J. L., Business and Society, AMACOM, New York 1976.
 18. Rok B., Stolarz S., Stanny D., Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza - postawy - praktyka, Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.
 19. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 20. Votaw D., Genius Became Rare. A Comment on the Doctrine of Social Responsibility, California Management Review, 15(2), 1972, s. 25 - 31.
 21. Weinreich N. K., What is social marketing?, http: //www.social-mar- keting.com/Whatis.html, sierpień 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu