BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłoszewska-Podrażka Ewa (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wybrane rodzaje zachowań rynkowych przedsiębiorstw handlu detalicznego
Selected Types of Market Behaviours of Retail Trade Companies
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 87-98, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania rynkowe, Handel detaliczny, Marka przedsiębiorstwa, Ceny, Oferta handlowa
Market behaviour, Retail trade, Enterprise's brand, Prices, Trade offer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych przemiany polityczne, prawne i społeczne sprawiły, że zmieniła się rola handlu we współczesnej polskiej gospodarce. Pojawienie się w Polsce firm zagranicznych oraz coraz bardziej wymagających klientów doprowadziło do tego, że handel detaliczny zaczął dyktować warunki przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz zdeklasował handel hurtowy. Rozwój dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce sprawił, że rola handlu hurtowego, jako pośrednika w wymianie towarowej znacznie się zmniejszyła. W sferze dystrybucji detal zaczął bezpośrednio konkurować z hurtem. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego posiadają własne centra logistyczne, zajmujące się organizacją dystrybucji od producenta do detalisty We współczesnych koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw sugeruje się eliminowanie "nieekonomicznych" ogniw. Stąd przedsiębiorstwa handlu hurtowego, dla lepszej konkurencji z detalem, coraz częściej tworzą różnorodne koalicje, w postaci zrzeszeń i stowarzyszeń. (...) Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych rodzajów zachowań rynkowych przedsiębiorstw handlu detalicznego1. Działalność detalu obejmuje kształtowanie relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych (dotyczących hurtowników, producentów, klientów, konkurencji, banków itd.). Dalsze rozważania poświęcone zostaną wyłącznie wybranym zachowaniom rynkowych przedsiębiorstw handlu detalicznego wobec głównych "partnerów" rynkowych. (...) W niniejszej pracy opisane zostaną tylko trzy rodzaje zachowań rynkowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, tj.: kreowanie marek handlowych, wybór i rodzaje oferty asortymentowej oraz kształtowanie cen i marż handlowych. Te rodzaje zachowań odgrywają ważną rolę w kreowaniu relacji z klientami, dostawcami oraz konkurentami. Również w tych obszarach zachodzi najwięcej zmian, co pozwala przedsiębiorstwom handlu detalicznego na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. (fragment tekstu)

The paper presents the market behaviours of commercial companies. The following behaviours have been stressed: creating commercial brands, selection and types of assortments and establishing prices and commercial margins. These behaviours play a very important role in the creation of customers, deliverers and rivals relationship. These relationship allow commercial companies predominate on the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kramer T.: Leksykon marketingu. PWE 1998.
 2. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Materiały Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000.
 3. Czubała A.: Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 4. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R.: Słownik synonimów, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
 5. Domański T.: Strategie rozwoju marek handlowych - cz. 1, W: Marketing i rynek, 2001, nr 9.
 6. Domański T.: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 7. Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, pod red. J. Szumilaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Kłosiewicz U.: Marki handlowe w Polsce, W: Handel Wewnętrzny, 2000, nr 2.
 9. Kłosiewicz U.: Narzędzia oddziaływania rynkowego małych firm handlowych w Polsce (wyniki badań), W: Handel Wewnętrzny, 1997, nr 2.
 10. Kłosiewicz U., Słomińska B.: Rozwój i funkcjonowanie super- i hipermarketów, W: Handel Wewnętrzny, 1997, nr 6.
 11. Maleszyk E.: Strategie merchandisingowe zagranicznych sieci handlu artykułami żywnościowymi, W: Handel Wewnętrzny, 1999, nr 3.
 12. Miłoszewska E.: Znaczenie informacji w przedsiębiorstwach XXI wieku, w: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
 13. Nickels W: Zrozumieć biznes, Wydawnictwo Bellona i TNOiK, Warszawa 1995.
 14. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 15. Plichta J., Swiatowiec J.: Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów, W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod red. A. Szromnika, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 16. Popularny SłownikJęzyka Polskiego, pod red. B. Dunaja, Wyd. WILGA, Warszawa 2000.
 17. Rynek wewnętrzny w 2003r., seria "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 2004.
 18. Sławińska M.: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 19. Sobczyk G., Furtak R., Lipowski M., Mącik R.: Zachowania rynkowe firm handlowych w warunkach konkurencji, W: Handel Wewnętrzny, 1997, nr 3.
 20. Strużycki M.: Synteza Raportu o stanie handlu wewnętrznego w Polsce w 1995r., W: Handel Wewnętrzny, 1996, nr 5-6.
 21. Szulce H.: Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998.
 22. Tonndorf H.: ABC handlu detalicznego. Poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 23. Uwarunkowania rozwoju handlu w Polsce na tle tendencji światowych, redakcja naukowa: B. Pilarczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 24. Wilmańska-Sosnowska S.: Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 25. Zachowania podmiotów rynkowych, pod red. Józefy Kramer, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu