BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wybrane dylematy badania konkurencyjności przedsiębiorstw
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 135-145, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Enterprise management, Enterprise competitiveness, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie konkurencyjności stało się ważne dla polskich przedsiębiorstw w chwili przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rolę konkurencyjności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest dokonująca się integracja Polski z rynkiem europejskim i konieczność konkurowania z firmami wywodzącymi się z dojrzałych gospodarek rynkowych. (...) Celem referatu jest poszukiwanie poprzez publiczną dyskusję odpowiedzi na 7 istotnych pytań badacza konkurencyjności przedsiębiorstw. W związku z abstrakcyjnym charakterem konkurencyjności istnieje problem powiązania tego pojęcia z procesami zachodzącymi w życiu gospodarczym przedsiębiorstw. W tym celu powinny zostać wykreowane procedury wiążące pojęcie konkurencyjności z rzeczywistymi zdarzeniami oraz pozwalające wykorzystywać to pojęcie do opisu zjawisk w gospodarce. (fragment tekstu)

In the paper the author asks questions about several aspects in company competitiveness research. There are:
 • how to define competitiveness of companies?
 • how to build a model of theoretical concepts?
 • what kind of measures should be used in the research?
 • how to compare companies in the field of competitiveness?
 • what rules should be set when choosing companies to a research group? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2004.
 2. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy metrologii. Politechnika Warszawska, Warszawa 1998.
 3. Główczyk J.: Uniersalny słownik ekonomiczny. Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 4. Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przej ścia. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 5. Kłeczek R., Kowal W, Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1997.
 6. Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2000.
 7. Mayntz R., Holm K., Huebner P.: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN Warszawa 1985.
 8. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2003.
 9. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 10. Praca zbior. pod red. E. Skawińskiej: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 11. Praca zbior. pod red. M. Goryni: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 12. Praca zbior. pod red. M. J. Stankiewicza: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 1999.
 13. Stankiewicz M. J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 14. Turner J.H.: Struktura teorii socjologicznej. PWN, Warszawa 1985.
 15. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 16. Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu