BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Zastosowanie teorii systemów w restrukturyzacji sektorów wrażliwych
The Application of Theory of Systems in Restructuring of Sensitive Sectors
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 224-236, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Teoria systemów, Restrukturyzacja
Theory of systems, Restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektorami, w których przeprowadzanie wszelkich większych zmian organizacyjnych jest szczególnie trudne i złożone są sektory wrażliwe. Procesy restrukturyzacyjne przebiegają w takich sektorach zbyt wolno w stosunku do zmian zachodzących w otoczeniu, napotykają na silny wewnętrzny opór i przeważnie mają zbyt powierzchowny charakter i tym samym nie wywołują spodziewanych rezultatów. Restrukturyzacja takich sektorów często ma wycinkowy charakter i dotyczy ściśle określonych obszarów. Zmiany restrukturyzacyjne nie mają charakteru kompleksowego i nie wspierają się nawzajem, są traktowane jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie trwałego uzdrowienia sytuacji. Niniejszy artykuł prezentuje obszary restrukturyzacji sektorów wrażliwych oraz kierunki usprawnienia przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w świetle koncepcji bazujących na podejściu systemowym do zmian organizacyjnych. (fragment tekstu)

The restructuring of sensitive sectors is very difficult and complex. It takes long time and it encounters many inside and outside obsticals from stakeholders. Restructuring processes in sensitive sectors have very fragmentary and superficial charakter. In the first part the article shows the overall which sensitive sectors face. Next, the results of that restructuring and finally the directions to improve the situation with the application of theory of systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk B., Cylwik A., Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, CASE, Warszawa 1999.
 2. Boulding K. E., General Systems Theory. The Skeleton of Sience, Management Science 1956, nr 2.
 3. Choroszczak J., Regresywny charakter zmian organizacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, Tarnów 2004.
 4. Gliszczyński G., Tomaszewski J., Diagnoza systemu zarządzania - koncepcja wielowymiarowa, Wiadomości górnicze nr 3, 2002 r.
 5. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Koźmiński A. K., Analiza systemowa organizacji, PWE, 1976.
 7. Koźmiński A. K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 8. Krajewski S., Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw - czynniki kształtujące efektywność i kierunki restrukturyzacji, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1999.
 9. Lipowski A., Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 10. Lipowski A., Rodzaj e restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw w okresie transformacji, Working papers, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1998.
 11. Macieja J., Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali w: Studia nad restrukturyzacją sektorów przemysłowych w Polsce. Elementy teorii i analiza empiryczna, PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 12. Minzberg H., J. B. Quinn, The Strategy Process, Concept, Context and Cases, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey 1991.
 13. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 14. Restrukturyzacja finansowa i organizacyjna górnictwa węgla kamiennego w latach 1990 - 2001. Raport o wynikach kontroli NIK. Strony internetowe NIK: www.nik.gov.pl
 15. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 16. Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz. Praca zbiorowa pod red. H. Bochniarz i S. Krajewskiego, Warszawa 1997.
 17. Sihn H., Challenges in Reasearching Corporate Restructuring, Journal of Management Studies, Vol. 30 1993.
 18. Skowron S., Ewolucja systemu zarządzania przedsiębiorstw górniczych, Wiadomości górnicze nr 1, 2002.
 19. Suszyński C., Restrukturyzacj a przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 20. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2000
 21. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu