BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godzisz Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Poszukiwanie synergii poprzez rozwój zewnętrzny na przykładzie rynku medialnego w Polsce
In Search of Synergy Through External Development on Media Market in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 248-258, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Synergia, Media, Fuzje i przejęcia
Synergy, Media, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdobywanie przewagi konkurencyjnej jest wpisane niejako w funkcjonowanie organizacji komercyjnych na całym świecie. Często wolno rosnący rynek nie pozwala menedżerom uzyskiwać wyników wzrostu założonych przez właścicieli. Ograniczenia związane np. ze znikomym wzrostem popytu są powodem zahamowania wzrostu przedsiębiorstwa poprzez rozwój wewnętrzny, który polega na rozbudowie potencjału, tworzeniu nowych zdolności produkcyjnych, najczęściej następuje w ramach istniejącej struktury organizacyjnej. Dodatkowo rozwój wewnętrzny zazwyczaj nie gwarantuje szybkich efektów podjętych działań lecz jest raczej rozwiązaniem ewolucyjnym. Dlatego też zarządzający firmami decydują się na drugi sposób osiągania wzrostu - poprzez rozwój zewnętrzny. Rozwój taki można realizować na wiele różnych sposobów. Jest to wszelkiego rodzaju stowarzyszanie się z innymi podmiotami gospodarczymi. Może mieć charakter luźny (w ramach kooperacyjnych form działania) lub ścisły (w ramach różnych form powiązania własności) [Frąckowiak, red. PWE 1998, s. 13]. Ścisłe powiązania to łączenie firm oraz wchłanianie firm. Łączenie firm polega na dobrowolnym połączeniu określonych firm w ich wspólnym interesie. Wchłanianie natomiast oznacza wykupienie firmy (często będącej na skraju bankructwa) przez silniejszego partnera [Pierścionek, PWN 1998, s.301]. Rozwój zewnętrzny może być realizowany poprzez: konsorcja, joint venture, alianse strategiczne, fuzje i akwizycje (przejęcia). (fragment tekstu)

Competition growth on media market is the cause of its consolidation. Achieving synergy even thought obvious it is difficult and hard to be realized. We know the cases when values of companies after merger were lower then before. The purpose of this article is to show how media companies choose partners and how they fulfill synergy as integrated ones. The author observes that in the first half of 2005 big players on the Polish media market show strong tendency to mergers and acquisitions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pod. red. W Frąckowiak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
  2. M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG Press, Warszawa 2001.
  3. Strategor, Zarządzanie Firmą, PWE, Warszawa 2001.
  4. A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998.
  5. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
  6. Tygodnik "Polityka", Ranking 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2004 roku
  7. www.agora.pl
  8. www.broker.fm
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu