BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braun Jan (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Automatic Stabilizers of Business Cycle as Mechanisms of Stabilization Policy of Public Finance in Poland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 3-11, tab., bibliogr. s. 10-11
Słowa kluczowe
Polityka stabilizacyjna, Cykl koniunkturalny, Finanse publiczne
Stabilisation policy, Business cycles, Public finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H71, H26, H72
summ.
Abstrakt
The purpose of this article is to present the essence and describe the operation of automatic stabilizers, which - in addition to discretionary measures - are tools of the stabilizing function of public finance. Stabilization policy is closely related to the phenomenon of the business cycle. Its task is to mitigate the fluctuations in the course of the business cycle through the use of income and expenditure instruments affecting economic processes in the macroeconomic scale. Automatic business stabilizers are solutions implemented in the income and expenditure system that cause changes in the structure of cash flow between the public and private sectors - in favor of the private sector as the economic climate deteriorates, while improving the economic situation - in favor of the public finance sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński T. M., 2012, Realizacja funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu -dylematy i wyzwania, Famulska T., Walasik A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Bull market on the Polish stock exchange - two proofs, electronic dokument, access mode: [https: //businessinsider.com.pl /finanse/polska-gielda-w-2017-r-be dzie rosnac/62c7mc2, date of entry: 17.02.2018].
 3. Business Insider Polska, electronic document, access mode: [https://business insider.com.pl / finanse / polska-gielda-w-2017-r- bedzierosnac / 62c7mc2, date of entry: 17.02.2018].
 4. Ciak J., 2002, Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń.
 5. Czyżkowicz P., Opala P., Rzońca A., 2012, Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 6. Dziemianowicz R., Poniatowicz M., Budlewska R., 2016, Wpływ kryzysu na politykę podatkową w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 294.
 7. Kalinowska K., 2015, Skuteczność pasywnej antycyklicznej polityki fiskalnej po wydatkowej stronie budżetu w Polsce w latach 2008-2013, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228.
 8. Krajewski A., 2005, Funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów koniunktury na przykładzie republiki federalnej Niemiec w latach 1980-1998, "Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXVII, z. 1.
 9. Krajewski P., Mackiewicz M., 2008, Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 10. Musgrave R., Musgrave P., 1984, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York.
 11. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Finansów, electronic document, access mode: [http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/wplywy-bu dzetowe, date of entry: 16.02.2018].
 12. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, electronic document, access mode: [https://www.mpips.gov.pl/praca/fun dusz-pracy/informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy/, date of entry: 16.02.2018].
 13. Owsiak S., 2013, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Podstawy ekonomii, 2005, R. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Spychała J., Spychała M., 2015, Realizacja polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. IX.
 16. Szołno-Koguc J., Twarowska M., 2014, Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne", nr 198.
 17. Wernik A., 2014, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Ziółkowska W., 2012, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu