BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciak Jolanta Maria (WSB University in Toruń)
Tytuł
Can We Talk About the Security of Public Finance in Poland? The State and Prospects
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 12-24, rys., tab., bibliogr. s. 22-24
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Finanse publiczne
Financial security, Budget deficit, Public debt, Public finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H62, H63, H74
summ.
Abstrakt
Purpose - The pervasiveness and persistence of budgetary imbalances and systematic growth of public debt in Poland and in the majority of modern countries has resulted in the fact that the subject of public finance security is important and topical. The aim of the article is to analyse the state of public finance security in Poland, to characterise selected determinants influencing security and to indicate current and future threats. Methods - Analysis of national and foreign source literature, primary and secondary statistical data (desk research), deductive reasoning. Approach - The location of public finance security within economic and financial security, indicating the foundations and pillars of national economic security, discussing the determinants of public finance security theoretically and practically, analysis and inference in the scope of three categories of deficit and public debt (of the government budget, public finance sector and general government), indicating threats to Polish public finance which, according to the author, affect not only currently but may also affect the future. Findings - The analysis presented in the article demonstrates that the phenomenon of imbalance in national finance has become an inherent part of the Polish practice of public funds management. The budgetary deficit, which has been present for over thirty years, as well as systematic growth of public debt, result in the fact that the threats of the destabilising role of public finance in relation to the whole financial system and the real economy have become one of the main challenges for Polish authorities. The fact of presenting not very reliable data in public statistics is also worrying. Lowering some economic indicators is not a new problem; in total, in the years 2004-2016 the deficit of public finance sector was underestimated by PLN 158.6 billion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brauninger M., 2005, The Budget Deficit, Public Debt and Endogenous Growth, Journal of Public Economic Theory, December 2005, Vol. 7 (5).
 2. Ciak J., 2002, Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń.
 3. Ciak J., 2006, Występowanie deficytów budżetowych - jako problem państw o gospodarce rynkowej, [w:] Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, Kołosowska B., Dynus M., Patyka J. (red.), Toruń.
 4. Ciak, J., 2012, Źródła finansowania deficytu budżetu państwa, CeDeWu, Warszawa.
 5. Ciak J., Płókarz R., 2016, International Rating as a Creditworthiness Measure of a State, Torun International Studies, No 1(9), DOI: hZp://dx.doi.org/10. 12775/TIS.2016.010.
 6. Dziekański P., 2016, Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu - próba oceny syntetycznej, Kultura Bezpieczeństwa, nr 16, electronic document, access mode: [http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/ uploads/2015/07/P.-Dzieka%C5%84ski1-KB16.121-140.pdf].
 7. Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, 2007, Jajuga K. (red.), PWE, Warszawa.
 8. European Commission, 2015, Trade for All. Towards a more responsible trade and investment policy, Luxembourg, October, electronic document, access mode: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/does/2015/october/tradoc_1538 46.pdf].
 9. Gołębiowski G., 2008, Dług publiczny, [w:] System finansowy w Polsce, Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), t. 2, PWN, Warszawa.
 10. Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22.
 11. NIK, 2013, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2012 r., Warszawa.
 12. NIK, 2014, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2013 r., Warszawa.
 13. NIK, 2015, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2014 r., Warszawa.
 14. NIK, 2016, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2015 r., Warszawa.
 15. NIK, 2017, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2016 r., Warszawa.
 16. Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo PWN.
 17. Patrzałek L., 2008, Polityka budżetowa, [w:] Polityka gospodarcza, Winiarski B. (red.), PWN, Warszawa.
 18. Rankin N., Roffia B., 2005, Maximum sustainble government debt in the overlapping generations model, The Menchester School Working Papers, 71.
 19. Redo M., 2016, Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995-2015 period, Torun International Studies, No. 1 (9), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ TIS.2016.005.
 20. Redo M., 2017, Bezpieczeństwo finansów publicznych - wpływ ekspansji fiskalnej na koszty obsługi długu publicznego w Polsce na tle państw Europy ŚrodkowoWschodniej, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, Jackiewicz A., Trzaskowska-Dmoch A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 21. Redo M., Wojtowicz K., Ciak J.M., 2018, Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 22. Siemiątkowski P., 2015, Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 23. Szubrycht T., 2006, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, "Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej", R. XLVII, nr 4 (167), s. 87-98. bwmeta1.element. baztech-article-BWM9-0001-0016.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn zm.).
 25. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu