BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecka Małgorzata (Wroclaw University of Economics, Poland), Smolny Katarzyna (Wroclaw University of Economics, Poland)
Tytuł
Evaluation of Theater Activity Using Hellwig's Method
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 38-50, tab., bibliogr. s. 49-50
Słowa kluczowe
Efektywność, Finansowanie kultury, Instytucje kultury, Metoda Z. Hellwiga
Effectiveness, Financing of culture, Cultural institutions, Hellwig's method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H2, H7, G18
summ.
Abstrakt
The aim of the presented study is a comparison of the effects of the operational activity of city and regional cultural organizations in the context of accessibility The studies are also an attempt to find indicators (variables) determining the most effective financing methods for operational activity of cultural organizations. For this purpose, determining indicators were identified, which drive the efficient activity of theaters. The authors share the view that accessibility is the main factor determining the effectiveness of public cultural services. Hellwig's method of the capacity of indicators' information and development was used to identify efficiency drivers for cultural institutions. Classification based on financial and operational metrics led to the best organizations that can play a model role. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A., 2008, Efektywność sytemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, "Ekonomista", No. 6.
 2. Bruton G., Ahlstrom D., Han-Lin Li, 2010, Institutional Theory and Entrepreneur-ship: Where Are We Now and Where Do We Need to Move in the Future? En-trepreneurship Theory and Practice, Baylor University 3, DOI: 10.1111/j.1540- 6520.2010.00390.x.
 3. Coase R., 1960, The problem of social cost, "Journal of Low and Economics", Vol. 3.
 4. Constitutions of Republic of Poland of April 2, 1997 (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 5. DiMaggio P., Powell W., 1983, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, Vol. 48, No. 2, 1983, DOI: 10.2307/2095101.
 6. DiMaggio P., Powell W., 1991, The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago Press, Chicago.
 7. Dziechciarz J. (red.), 2003, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, University of Economics in Wroclaw, Wroclaw.
 8. Fiazoli R., Filippini M., 1997, Cost structure and product Mix of Local Public Theaters, Journal of Cultural Economics, Vol. 21.
 9. Gałecka M., Smolny K., 2017, Economic Efficiency of Cultural Institutions, Hradec Economic Days, Vol. 7(1).
 10. Gałecka M., Smolny K., 2017, Financing rules of the activity of cultural institutions in the context of economic efficiency, "Ekonomia i Prawo", Vol. 16, Issue 4, DOI: 10.12775/EiP.2017.027.
 11. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Heilbrun J., 2003, A Handbook of Cultural Economics, Edward Elgar, Northampton.
 13. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr  4.
 14. Herrmann-Pillath C., 2006, Cultural Species and Institutional Change in China, "Journal of Economics Issues", No. 40(3), DOI: 10.1080/00213624.2006.1150 6935.
 15. Ilczuk D., 2002, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych - teoria i  praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Kosiński D., Teatr publiczny - azyl pod napięciem, electronic document, access mode: [http: I1250teatr.pl / idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html, date of entry: 02.03.2017].
 18. Kożuch A., Kożuch B. (red.), 2011, Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Kraków.
 19. Łukaszewicz O., Teatr publiczny, electronic document, access mode: [http://250 teatr.pl/teksty,l 14,teatr_publiczny.html, date of entry: 10.03.2017].
 20. Moritz H., 1974, Das Theater als Wirtschaftsfaktor, "Maske und Kothurn", Vol. 20/1.
 21. O'Hagan J., Neligan A., 2005, State Subsidies and Repertoire Conventionality in the Non-profit English Theatre Sector: An Econometric Analysis, "Journal of Cultural Economics", Vol. 29.
 22. Thorsby D., Withers G. A., 1979, The Economics of the Performing Arts, St. Martins Press, New York.
 23. Thorsby D., 1994, The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics The production, "Journal of Economic Literature", Vol. 32, No. 1.
 24. Thurik R., Dejardin M., 2012, Entrepreneurship and Culture, [in:] Entrepreneur-ship in Context, Gelderen M., Masurel E. (ed.), Routledge Studies in Entrepreneurship, Routledge, electronic document, access mode: [https:// halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00943684/document, date of entry: 10.03.2017].
 25. Wojtyna A., 2008, Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr  1.
 26. Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu