BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Piotr Cezary (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Role of Environmental Cooperation and Collaboration in Supplier Relationship Management
Rola współpracy i współdziałania środowiskowego w zarządzaniu relacjami z dostawcami
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 3, s. 331-339, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Relacje dostawca-odbiorca
Cooperation, Supplier-recipient relations
Uwagi
summ., streszcz., This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu określenie roli współpracy środowiskowej i współpracy w zarządzaniu relacjami z dostawcami. Wprowadzono następujące pojęcia: zarządzanie relacjami z dostawcami, współpraca środowiskowa oraz współdziałanie środowiskowe. Zarządzanie relacjami z dostawcami ma na celu budowanie więzi z dostawcami, które wykraczają poza wymianę handlową. Współpraca i współdziałanie środowiskowe obejmują wszystkie operacje wykonywane przy aktywnym lub pasywnym zaangażowaniu dostawców i ich odbiorców. Na początku opisano koncepcję zarządzania relacjami z dostawcami. Następnie wprowadzono cechy współpracy środowiskowej i współpracy w zakresie ochrony środowiska. Dalej przedstawiono obserwacje. Na końcu opisano wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych badań. Metody: Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury polskiej i zagranicznej związanej z tematyką współpracy i współdziałania środowiskowego w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami. Wyniki: Wyniki dotyczą znaczenia współpracy i współdziałania środowiskowego jako istotnego obszaru zarządzania relacjami z dostawcami oraz opracowania ram koncepcyjnych dla współpracy i współdziałania środowiskowego w kontekście budowania relacji z dostawcami. Wnioski: Wnioski dotyczą rodzajów interakcji środowiskowych i relacji z dostawcami, z uwzględnieniem roli wzajemnego zaufania, zaangażowania i spójności celów między nabywcą a dostawcą. (abstrakt oryginalny)

Background: This article aims to determine the role of environmental cooperation and collaboration in supplier relationship management. The following concepts are introduced: supplier relationship management, environmental cooperation and environmental collaboration. Supplier relationship management aims at building bonds with suppliers that exceed the transactional approach to market cooperation. Environmental cooperation and collaboration involve all operations that are performed with the active or passive involvement of suppliers and their clients. Firstly, the concept of supplier relationship management is described. Secondly, the characteristics of environmental cooperation and environmental collaboration are introduced. Next, the observations and findings are presented. Finally, the conclusions and recommendations for future research are described. Methods: The research method used is an analysis of Polish and foreign literature related to the subject of environmental cooperation and collaboration in the context of supplier relationship management. Results: The results concern the validity of considering environmental cooperation and collaboration as a significant field of supplier relationship management and developing a conceptual framework for environmental cooperation and collaboration in the context of building relationships with suppliers. Conclusions: The conclusions concern the types of environmental interaction and relationships with suppliers, taking into account the role of mutual trust, commitment and goal consistency between buyer and supplier. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albino V., Dangelico R. M., Pontrandolfo P., 2012. Do inter-organizational collaborations enhance a firm's environmental performance? A study of the largest US companies, "Journal of Cleaner Production", 37, 304-315. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.033.
 2. Autry C.W., Golicic S.L., 2010. Evaluating buyer-supplier relationship-performance spirals: A longitudinal study, "Journal of Operations Management", 28, 2, 87-100. http://doi.org/10.1016/j.jom.2009.07.003.
 3. Bala A., Muñoz P., Rieradevall J., Ysern P., 2008. Experiences with greening suppliers. The universitat autonoma de Barcelona, "Journal of Cleaner Production", 16, 15, 1610-1619. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.015.
 4. Barratt M., 2004. Understanding the meaning of collaboration in the supply chain, "Supply Chain Management: an international journal", 9, 1, 30-42. http://doi.org/10.1108/13598540410517566.
 5. Cai S., Yang Z., 2008. Development of cooperative norms in the buyer-supplier relationship: the Chinese experience, "Journal of Supply Chain Management", 44, 1, 55-70. http://doi.org/10.1111/j.1745493X.2008.00045.x.
 6. Cao M., Zhang, Q., 2011. Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance, "Journal of operations management", 29, 3, 163-180. http://doi.org/10.1016/j.jom.2010.12.008.
 7. Caniëls M.C., Gehrsitz M.H., Semeijn J., 2013. Participation of suppliers in greening supply chains: An empirical analysis of German automotive suppliers, "Journal of Purchasing and supply management", 19, 3, 134-143. http://doi.org/10.1016/j.pursup.2013.02.005.
 8. Chan R.Y., He H., Chan H.K., Wang W.Y., 2012. Environmental orientation and corporate performance: The mediation mechanism of green supply chain management and moderating effect of competitive intensity, "Industrial Marketing Management", 41, 4, 621-630. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.04 .009.
 9. Chiou T.Y., Chan H.K., Lettice F., Chung S.H., 2011. The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan, "Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review", 47, 6, 822836. http://doi.org/10.1016/j.tre.2011.05.016.
 10. De Marchi V., 2012. Environmental innovation and R&D cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms, "Research Policy", 41, 3, 614-623. http://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.002.
 11. De Marchi V., Maria E.D., Micelli S., 2013. Environmental strategies, upgrading and competitive advantage in global value chains, "Business strategy and the environment", 22, 1, 62-72. http://doi.org/10.1002/bse.1738.
 12. Emiliani M.L., 2010. Historical lessons in purchasing and supplier relationship management, "Journal of Management History", 16, 1, 116-136. http://doi.org/10.1108/17511341011008340.
 13. Fawcett S.E., Jones S.L., Fawcett A.M., 2012. Supply chain trust: The catalyst for collaborative innovation, "Business Horizons", 55, 2, 163-178. http://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.004.
 14. Green Jr K.W., Zelbst P.J., Bhadauria V.S., Meacham J., 2012. Do environmental collaboration and monitoring enhance organizational performance?, "Industrial Management & Data Systems", 112, 2, 186-205. http://doi.org/10.1108/02635571211204254.
 15. Grekova K., Calantone R.J., Bremmers H.J., Trienekens J.H., Omta S.W.F., 2016. How environmental collaboration with suppliers and customers influences firm performance: evidence from Dutch food and beverage processors, "Journal of cleaner production", 112, 1861-1871. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.022.
 16. Govindan K., Rajendran S., Sarkis J., Murugesan P., 2015. Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: a literature review, Journal of Cleaner Production, 98, 66-83. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.046.
 17. Gunasekaran A., Subramanian N., Rahman S., 2015. Green supply chain collaboration and incentives: Current trends and future directions, Transportation Research Part E, 74, 1-10. http://doi.org/10.1016/j.tre.2015.01.002.
 18. Hill J.A., Eckerd S., Wilson D., Greer B., 2009. The effect of unethical behavior on trust in a buyer-supplier relationship: The mediating role of psychological contract violation, Journal of Operations Management, 27, 4, 281-293. http://doi.org/10.1016/j.jom.2008.10.002.
 19. Johnston D. A., McCutcheon D. M., Stuart F. I., Kerwood H. 2004, Effects of supplier trust on performance of cooperative supplier relationships, Journal of operations Management, 22, 1, 23-38. http://doi.org/10.1016/j.jom.2003.12.001.
 20. Lambert D.M., Schwieterman M.A., 2012. Supplier relationship management as a macro business process, Supply Chain Management: An International Journal, 17, 3, 337-352. http://doi.org/10.1108/1359854121122715.
 21. Lintukangas K., 2010. Supplier relationship management capability in global supply management, "International Journal of Procurement Management", 4, 1, 1-19. http://doi.org/10.1504/IJPM.2011.037382.
 22. Liu Y., Huang Y., Luo Y. et al., 2012. How does justice matter in achieving buyersupplier relationship performance?, "Journal of Operations Management", 30, 5, 355-367. http://doi.org/10.1016/j.jom.2012.03.003.
 23. Miocevic D., Crnjak-Karanovic B., 2012. The mediating role of key supplier relationship management practices on supply chain orientation-The organizational buying effectiveness link, "Industrial Marketing Management", 41, 1, 115-124. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.11 .015.
 24. Nawrocka D., Brorson T., Lindhqvist T., 2009. ISO 14001 in environmental supply chain practices, Journal of Cleaner Production, 17, 16, 1435-1443. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.05.004.
 25. Ninlawan C., Seksan P., Tossapol K., Pilada W., 2010. The implementation of green supply chain management practices in electronics industry, "Proceedings of the international multiconference of engineers and computer scientists", 3, 1, 1563-1568.
 26. Nyaga G.N., Whipple J.M., Lynch, D.F., 2010. Examining supply chain relationships: do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ?, Journal of operations management, 28, 2, 101-114. http://doi.org/10.1016/j.jom.2009.07.005.
 27. Petersen K.J., Ragatz G.L., Monczka R.M., 2005. An examination of collaborative planning effectiveness and supply chain performance, "Journal of Supply Chain Management", 41 2, 14-25. http://doi.org/10.1111/j.10556001.2005.04102002.x.
 28. Piercy N.F., 2009. Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management, "Industrial Marketing Management", 38, 8, 857-864. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.03 .015.
 29. Polenske K., 2004. Competition, collaboration and cooperation: an uneasy triangle in networks of firms and regions, Regional Studies, 38, 9, 1029-1043. http://doi.org/10.1080/00343400420002926 29.
 30. Rezaei J., Nispeling T., Sarkis J., Tavasszy L., 2016. A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method, Journal of Cleaner Production, 135, 577-588. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.125.
 31. Schuh Ch., Strohmer M.F., Easton S. et al., 2014. Supplier relationship management, Apress, Berkeley.
 32. Soosay C.A., Hyland P.W., Ferrer M., 2008. Supply chain collaboration: capabilities for continuous innovation, Supply Chain Management: An International Journal, 13, 2, 160-169. http://doi.org/10.1108/13598540810860994.
 33. Sosnowski P.C., 2018, Rola i obszary współpracy środowiskowej z dostawcami na rynku B2B [Role and areas of enviromental cooperation with suppliers on the B2B market], "Przegląd Nauk Ekonomicznych", 31, 139-148.
 34. Vachon S., Klassen R.D., 2006. Extending green practices across the supply chain: the impact of upstream and downstream integration, International Journal of Operations & Production Management, 26, 7, 795-821. http://doi.org/10.1108/01443570610672248.
 35. Vachon S., Klassen R.D., 2008. Environmental management and manufacturing performance: The role of collaboration in the supply chain, International journal of production economics, 111, 2, 299-315. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.11.030.
 36. Vachon S., Halley A., Beaulieu M., 2009. Aligning competitive priorities in the supply chain: the role of interactions with suppliers, International Journal of Operations & Production Management, 29, 4, 322-340. http://doi.org/10.1108/0144357091094580.
 37. Wong C.W., Lai K.H., Shang K.C., Lu C.S., Leung T.K.P., 2012. Green operations and the moderating role of environmental management capability of suppliers on manufacturing firm performance, "International Journal of Production Economics", 140, 1, 283-294. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.08.031.
 38. Yarahmadi M., Higgins P.G., 2012. Motivations towards environmental innovation: A conceptual framework for multiparty cooperation, European Journal of Innovation Management, 15, 4, 400-420. http://doi.org/10.1108/14601061211272358.
 39. Zhu Q., Sarkis J., Lai K.H., 2008. Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation, "International journal of production economics", 111, 2, 261-273. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.11.029.
 40. Zhu Q., Geng Y., Lai K.H., 2010. Circular economy practices among Chinese manufacturers varying in environmentaloriented supply chain cooperation and the performance implications, Journal of Environmental Management, 91, 6, 13241331. http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.02.0 13.
 41. Zhu Q., Geng Y., Lai K.H., 2011. Environmental supply chain cooperation and its effect on the circular economy practice-performance relationship among Chinese manufacturers, "Journal of Industrial Ecology", 15, 3, 405-419. http://doi.org/10.1111/j.15309290.2011.00329.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.345
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu