BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciuk Michał (University of Bialystok)
Tytuł
Labor Taxation Versus Employment Models in Poland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 138-153, tab., rys., bibliogr. s. 151-153
Słowa kluczowe
Opodatkowanie pracy, Zatrudnienie, Koszty pracy, Klin podatkowy
Labour taxation, Employment, Labour costs, Tax wedge
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J32, H24, H20
summ.
Abstrakt
The purpose of the paper is to present the tax wedge observed in Poland and its structure for various models of employment, as well as to find out which of these models is burdened with the highest non-wage expenses. The study uses the descriptive method, statistical data analysis, and the author's own calculations. OECD statistical data and legal regulations concerning labor taxation in Poland are used as source material. The research made it possible to draw the conclusion that an employment contract is the least beneficial form of employment in terms of the non-wage expenses that the tax wedge in Poland comprises. The diversity of labor taxation depending on the form of employment may have a negative effect on the labor market. It prompts many people to choose self-employment or work on the basis of civil-law contracts. The research conducted for the needs of this paper contributes to the body of knowledge on tax and para-tax burdens on labor in Poland, and the conclusions can provide a basis for a debate on necessary changes in Polish legislation regarding taxation of labor so that it becomes more conducive to jobs creation and legal employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arak P., 2016, Jak naprawić klin podatkowy w Polsce, Polityka Insight, electronic document, access mode: [https://www.politykainsight.pl/multimedia/_re source/res/20105881, date of entry: 08.02.2017].
 2. Bąk E., 2009, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa.
 3. GUS, 2016, Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia, electronic document, access mode: [http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/ defaultaktualnosci /5821 /11/1/1/ nota tka_nietypowe_formy .zatrudnienia. 2016_01_27.pdf, date of entry: 10.04.2017].
 4. Idea Bank, 2012, Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu, electronic document, access mode: [http://img.interia.pl/biznes/nimg/4/f/ RAPORT_SPECJALNY_oceniaja_6280774.pdf, date of entry: 18.04.2017].
 5. KPMG, electronic document, access mode: [https://home.kpmg.com/xx/en/ home/insights/2015/11/chile-income-tax.html, date of entry: 06.04.2017].
 6. Krajewska A., 2016, Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oe-conomia", Vol. L, 1.
 7. Kryńska E., 2014, Labour Taxation in Poland Compared To The Other OECD Countries, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol. 17, No. 3.
 8. MSZ, electronic document, access mode: [http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBIL E/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/oecd/, date of entry: 06.04.2017].
 9. Nadolny Ł., 2009, Klin podatkowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna", No. 5- 6.
 10. OECD, 2010, Special Feature: Non-tax Compulsory Payments as an Additional Burden on Labour income, Taxing Wages 2008- 2009, electronic document, access mode: [http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/45120766.pdf, date of entry: 15.08.2017].
 11. OECD, 2016, Taxing Wages - Poland, electronic document, access mode:[https://www.oecd.org/poland/taxing-wages-poland.pdf, date of entry: 08.02.2017].
 12. OECD, 2017, OECD database, electronic document, access mode: [http://stats. oecd.org, date of entry: 18.04.2017].
 13. Polarczyk K., 2007, Klin podatkowy a bezrobocie, Biuro Analiz Sejmowych, Infos, No. 17.
 14. Polarczyk K., 2008, Opodatkowanie wynagrodzeń za pracę (składki i PIT) w państwach Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, Analizy, nr 6.
 15. Rosiński R., 2013, Zmiany płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu finansów publicznych, "Zarządzanie i Finanse", t. 2, nr 3.
 16. Sawulski J., 2016, Jak opodatkować pracę? Propozycja reformy klina podatkowego w Polsce, electronic document, access mode: [http://challenger.ue.poznan.pl /wp- content/uploads/2016/07/Opodatkowanie-pracy.pdf, date of entry: 18.04.2017].
 17. Ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz.U. z 2017, poz. 108).
 18. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
 24. ZPP, 2016, Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, electronic document, access mode: [http://zpp.net.pl/files/manager/file-dc6a1f060fb0952 d1274772deca94754.pdf, date of entry: 18.04.2017].
 25. ZUS, 2017, electronic document, access mode: [http://www.zus.pl/baza-wiedzy / skladki-wskazniki-odsetki / skladki / wysokosc-skladek- na-ubezpieczenia-spoleczne, date of entry: 04.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu