BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Opalach Damian (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Differences in the Level of Entrepreneurship Among Municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province in Poland
Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości gospodarczej w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 53-62, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki produktywności, Przedsiębiorczość, Wydatki inwestycyjne, Gmina
Productivity indicators, Entrepreneurship, Investment expenditures, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A110, A130
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była diagnoza zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości gospodarczej w gminach województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010-2017. Spośród 116 gmin województwa najwyższy średni wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w gminach: Olsztyn, Stawiguda i Dywity, a najniższy w gminach: Górowo Iławeckie, Kalinowo i Lelkowo. W gminach charakteryzujących się najwyższym poziomem wskaźnika jego wartość była nawet czterokrotnie większa od wartości najmniejszych. W porównaniu ze średnią wartością dla gmin w kraju, aż 93,10% gmin województwa warmińsko-mazurskiego osiągało mniejsze wartości. W opracowaniu podjęto także próbę zidentyfikowania istnienia zależności między poziomem wydatków inwestycyjnych gmin i poziomem przedsiębiorczości. Wykazano istnienie umiarkowanej współzależności obu cech, przy czym była ona silniejsza dla wyszczególnionej grupy 15 gmin z najmniejszymi i 15 gmin z największymi wydatkami inwestycyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study has been to diagnose differences in the level of entrepreneurship in municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province in 2010-2017. Among the 116 municipalities in this province, the highest average entrepreneurship rate was observed in the municipalities of Olsztyn, Stawiguda and Dywity; the lowest one was in Górowo Iławeckie, Kalinowo and Lelkowo. In the municipalities with the highest level of entrepreneurship, the diagnosed rates were as much as four-fold higher than the lowest ones. Compared with the average entrepreneurship rate among all Polish municipalities, as many as 93.10% of the municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Province scored lower. The authors have also made an attempt to verify if there is any dependence between the level of investment expenses incurred by a municipality and its level of entrepreneurship. A moderate relationship has been identified, and it was stronger in the distinguished group of 15 municipalities with the lowest and 15 with the highest investment outlays. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska-Gołasa, W. (2017). How university students perceive running a business - selected aspects. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16 (4), 5-6.
 2. Boudreaux, J., Nikolaev, B.N., Klein, P. (2018). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. Journal of Business Venturing, 34 (1), 178-196.
 3. Cherukara, J., Manalel, J. (2011). Evolution of Entrepreneurship theories through different schools of thought. [In:] The Ninth Biennial Conference on Entrepreneurship at EDI, Ahmedabad, 3-6.
 4. Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Huggins, R., Prokop, D., Thompson, P. (2017). Entrepreneurship and the Determinants of Firm Survival within Regions: Human Capital, Growth Motivation and Locational Conditions. Entrepreneurship and Regional Development, 29 (3), 1-33.
 6. Kalantaridis, Ch. (2004). Understanding the entrepreneur: An institutionalist perspective. Aldershot, Burlington, 17-45.
 7. Local Data Bank, Statistic Office Poland. Retrived from https:// bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 28.12.2018]
 8. McMullen, J.S., Bagby, D.R., Palich, L.E. (2008). Economic freedom and the motivation to engage in entrepreneurial action. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32 (5), 875-876.
 9. Marks-Bielska, R. (2006). Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich. [In]: M.G. Woźniak (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji, 9, Part 2, 429-439.
 10. Marks-Bielska, R., Serocka, I. (2017). Rola wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2 (2), 184-185.
 11. Pomianek, I. (2018). Determinants of entrepreneurship development in the opinion of the authorities of rural and semi-urban municipalities in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (3), 97-98.
 12. Rispas, S. (1998). Towards an Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 10 (2), 109-112.
 13. Rocha, H.O. (2004). Entrepreneurship and Development: The Role of Clusters. Small Business Economics, 23 (5), 363-407.
 14. Satoła, Ł. (2017). Risk of overinvestment in municipalities. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16 (3), 64-70.
 15. Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [In:] K. Krzyżanowska (Ed.). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-40.
 16. Siuta-Tokarska, B. (2013). Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości. Organizacja i Kierowanie, 3 (156), 91-93.
 17. Sobczyk, M. (2006). Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 18. Thurik, R., Wennekers, S. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics, 13 (1), 27-31.
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2018). Raport okresowy nr XVI z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r. w latach 2016- -2017. Olsztyn.
 20. Van Stel, A., Carre, M., Thurik, R. (2005). The Effect of Entrepreneurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics, 24 (3), 311-312.
 21. Zioło, Z. (2011). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu - zarys modelu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 26-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu