BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sethanan Kanchana (Khonkean University, Khon Kaen, Thailand), Pitakaso Rapeepan (Ubonratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand), Kosacka-Olejnik Monika (Poznan University of Technology, Poznan, Poland), Werner-Lewandowska Karolina (Poznań University of Technology), Wasyniak aneta (Ekologiczne Auto PL, P.P.H.U. Matuszewska Marzena, Krzywiń, Poland)
Tytuł
Remanufacturing Sustainability Indicators: a Study on Diesel Particulate Filter
Wskaźniki do oceny regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie regeneracji filtra cząstek stałych - studium przypadku
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 3, s. 413-423, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Pomiary
Sustainable development, Measurement
Uwagi
summ., streszcz., This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstrakt
Wstęp: Regeneracja pozwala na przywrócenie produktów wycofanych z eksploatacji do ponownego wykorzystania, co bezpośrednio związane jest z oszczędzaniem używanej energii oraz materiałów a także co przyczynia się do ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój stanowi kluczowe zagadnienie dla przedsiębiorstw zajmujących się regeneracją, należących do grupy MŚP, gdyż stanowi źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Co więcej, regeneracja to scenariusz wtórnego zagospodarowania produktów, który zyskuje na znaczeniu ze względu na wzrost obciążeń środowiskowych oraz ekonomicznych dla ludzi. Pomimo tego, że zrównoważony rozwój to koncepcja powszechnie znana, zazwyczaj jej uwzględnienie ogranicza się do wskazania zrównoważonego rozwoju jako celu strategicznego, pomijając wymiar operacyjny prowadzenia działalności gospodarczej. Celem głównym artykułu było opracowanie zbioru systemu wskaźników służących do ewaluacji procesu regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, integrując aspekty: społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy w działalności gospodarczej. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie wskaźników służących do ewaluacji regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, podczas gdy metoda obserwacji wykorzystana została do określenia specyfiki procesu regeneracji. Celem weryfikacji użyteczności istniejących rozwiązań w zakresie oceny oraz zdefiniowania systemu wskaźników do oceny regeneracji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, wykorzystano metodę burzy mózgów. Wyniki: W pracy zaprezentowano system 11 wskaźników służących do oceny regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, które zostały zweryfikowane w przedsiębiorstwie zajmującym się regeneracją filtrów cząstek stałych w Polsce. Wnioski: Pomimo tego, że zaproponowany system wskaźników został zdefiniowany dla konkretnego przedsiębiorstwa, to należy go potraktować jako zestaw wytycznych do opracowania kompleksowego systemu pomiaru, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy typu regenerowanego produktu. Głównym wyzwaniem w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na poziomie operacyjnym działalności przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie regeneracji, stanowi ocena wielopoziomowa, uwzględniająca poszczególne wymiary oceny zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorstwo rozpatrywane jako całość, co stanowi kierunek przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

Background: Remanufacturing transforms end-of-life products into new products, which brings cost savings for the usage of energy and materials and environmental protection. Sustainability is a significant issue for remanufacturing SMEs trying to stay competitive in the marketplace, while remanufacturing seems to be a promising strategy to explore for increasing the environmental and economic burdens on society. Despite sustainability being a known concept, it very often becomes a purely strategic goal which is not defined at the operational level of business. The major objective of this paper is to determine a set of sustainability indicators for an evaluation of the remanufacturing process, integrating economic, social and environmental aspects of business. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on remanufacturing sustainability indicators, while the observation method was used to determine the specifics of the remanufacturing process. The brainstorming method aimed to verify the usefulness of existing indicator frameworks and define a set of indicators developed for the assessment of remanufacturing sustainability. Results: In the presented paper, a set of 11 remanufacturing sustainability indicators was prepared, which were tested on a company in Poland that was remanufacturing a diesel particulate filter. Conclusions: Although the proposed set of remanufacturing sustainability indicators was defined for a specific company, it may be used as a guideline for comprehensive indicator framework development, regardless of the product type or the size of the company. The main challenge in introducing sustainability at the operational level of remanufacturing in business is enabling multilevel assessments while considering particular sustainability aspects and the company as a whole. This outlines directions for future research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butzer S., Schötz S., Steinhilper R., 2016. Remanufacturing process assessment-a holistic approach, Procedia CIRP, 52 , 234238, http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.066.
 2. Dias A.S., Kim H., Liu P. K., Sivakumar Z. C., Zhang H.C., 2013. Life cycle assessment: A comparison of manufacturing and remanufacturing processes of a diesel engine. In: Re-engineering Manufacturing for Sustainability, Springer, Singapore, 675-678, http://doi.org/10.1007/978-981-4451-482_110.
 3. Fatimah Y.A., Aman M., 2018. Remanufacturing sustainability indicators: An Indonesian small and medium enterprise case study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 403, http://doi.org/10.1088/1757899X/403/1/012055.
 4. Golinska P., Kuebler F., 2014. The method for assessment of the sustainability maturity in remanufacturing companies, Procedia CIRP, 15, 201-206, http://doi.org/10.1016/j.procir.2014.06.018.
 5. Golinska-Dawson P., 2018. Sustainability in Remanufacturing Process-The Challenges for Its Assessment. In: Sustainability in Remanufacturing Operations. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, Cham, 1-12, http://doi.org/10.1007/978-3-319-60355-1.
 6. Golinska-Dawson P., Kosacka M., WernerLewandowska K., 2018. Sustainability Indicators System for Remanufacturing. In: Sustainability in Remanufacturing Operations. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, Cham, 93-110, http://doi.org/10.1007/978-3-319-60355-1.
 7. Graham I., Goodall P., Peng Y., Palmer C., West, A., Conway P., Mascolo J. E., Dettmer F.U., 2015. Performance measurement and KPIs for remanufacturing. Journal of Remanufacturing, 5, 1-17, http://doi.org/10.1186/s13243-015-0019-2.
 8. Jensen J.P., Prendeville S.M., Bocken N.M., Peck D., 2019. Creating Sustainable Value through Remanufacturing: Three Industry Cases. Journal of Cleaner Production, 218, 304-314, http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.301.
 9. Kim H.J., Skerlos S., Severengiz S., Seliger G., 2009. Characteristics of the automotive remanufacturing enterprise with an economic and environmental evaluation of alternator products. International Journal of Sustainable Manufacturing, 1, 437-449, http://doi.org/10.1504/IJSM.2009.031363.
 10. Kurilova-Palisaitiene J., Sundin E., Poksinska B., 2018. Remanufacturing challenges and possible lean improvements, Journal of Cleaner Production, 172, 3225-3236, http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.023.
 11. Li W., Gao T., Tang Z., Peng S., Zhang H. C.,2017, Investigation on the Comparative Life Cycle Assessment between Newly Manufacturing and Remanufacturing Turbochargers. Procedia CIRP, 61, 750755, http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.214
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.349
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu