BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwańska Katarzyna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Dąbrowski Dominik (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Sokół Janusz Leszek (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Barriers and Factors Supporting Agritourism and Eco-Agritourism Activities in the Bug Valley Municipalities in the Opinion of Farm Owners
Bariery i czynniki sprzyjające agroturystycznej oraz ekoagroturystycznej działalności w gminach nadbużańskich w opiniach właścicieli gospodarstw
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 63-70, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Gospodarstwa domowe, Bariery rozwojowe
Agrotourism, Households, Development barriers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie barier oraz czynników, które w opiniach właścicieli gospodarstw położonych na terenie gmin nadbużańskich trzech województw (lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego) sprzyjają agroturystycznej i ekoagroturystycznej działalności. Rezultatem badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 99 właścicieli gospodarstw, jest m.in. wniosek, że wśród barier rozwoju turystyki wiejskiej najważniejszą jest brak nawyku wypoczynku weekendowego potencjalnych turystów, a czynnikiem w największym stopniu ograniczającym powstawanie gospodarstw ekoagroturystycznych jest pracochłonny i kosztochłonny proces przestawienia gospodarstwa na ekologiczne, niewspółmierny do opłacalności przedsięwzięcia. Czynnikami sprzyjającymi rozwój takiej działalności są przede wszystkim walory przyrodnicze oraz cisza i spokój panujące w okolicy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to present the barriers as well as factors which, in the opinion of farm owners inhabiting the Bug valley municipalities of the three voivodeships (Lubelskie, Podlaskie and Mazowieckie) support the agritourism and eco-agritourism activities. The result of the survey carried out amongst 99 farm owners, is, among others, a conclusion that from amongst the many barriers in the development of rural tourism, the lack of habit of weekend leisure in potential tourists is the most significant one, whilst the time-consuming and expensive process of transforming the farms into ecological farms, disproportionate towards the profitability of venture is the factor which limits the creation of eco-agritourism farms to the greatest extent. Natural values, quietness and peace prevailing in the vicinity of such farms are the factors which support the development of such activities above all. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat, S. (2010). Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, 257-269.
 2. Haas, G., Wetterich, F., Köpke, U. (2000). Life cycle assessment of intensive, extensified and organic grassland farms in southern Germany. [In:] T. Alföldi, W. Lockeretz, U. Niggli (Eds.), Proceedings 13th International IFOAM Scientific Conference, 28-31.09.2000, Basel, 157.
 3. Mocior, E. (2014). Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich powiatu włodawskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, 103-111.
 4. Szałda, (M). 2002. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, WODR, Modliszewice [duplicated manuscript].
 5. Tyburski, J., Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Wojciechowski, K.H., Bernat, S., Czubla, P., Janicki, R. (2002). Elementy zagospodarowania dorzecza istotne dla walorów przyrodniczych doliny Bugu. [In:] A. Dombrowski, Z. Głowacki, W. Jakubowski, I. Kovalchuk, Z. Michalczyk, M. Nikiforov, W. Szwajgier, K.H. Wojciechowski (Eds.), Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan - Zagrożenia - Ochrona. Fundacja IUCN Poland, Warszawa, 456-462.
 7. Szałda, (M). 2002. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, WODR, Modliszewice 2002, maszynopis powielony.
 8. Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
 9. Zawadka, J. (2007). Skala i tendencje zmian liczby kwater agroturystycznych na terenie województwa lubelskiego. [In:] I. Sikorska-Wolak (Ed.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Zawadka, J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Zawadka, J. (2012). Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 167-179.
 12. Zawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2016). Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych. Ekonomia i Środowisko, 1, 117-128.
 13. Żelezik, M. (2009). Dlaczego rolnictwo ekologiczne. Rocznik Świętokrzyski. Seria B. Nauki Przyrodnicze, 30, 155-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu