BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska), Grabowska Sandra (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modele biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 - próba identyfikacji założeń użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu
Business Models in Enterprises 4.0 - an Attempt at Identification of Uses for Business Modeling in Industry 4.0
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 3, s. 2-8, wykr., rys., bibliogr. 28 poz.
Enterprise Management
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Przemysł 4.0, Masowa indywidualizacja
Business models, Industry 4.0, Mass customization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model is to be a long-term method of the company to increase and use its resources in order to achieve a competitive advantage. The ability of an enterprise to build a competitive advantage requires quick adaptation to changes taking place in a changing environment, as well as creating its own innovative solutions. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to the changing conditions of competitiveness. This is reflected in the creation of new business models that allow for innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to new conditions. The aim of the article is to present the assumptions of new business models dedicated to enterprises 4.0. Because the Industry 4.0 concept is a new challenge for enterprises (concept initiated in 2010) assumptions for the development of business models should be treated as an attempt to identify them in the conditions of building cyberphysical production lines in smart factories and the Internet of Thing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci C.L., Internet Business Models and Strategies, McGraw-Hill Companies, New York, pp. 18-32, 2001.
 2. Bujak A., Rewolucja przemysłowa - 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku, Autobusy, 6, 1338-1344, 2017.
 3. Chrzanowski A., Głażewska I., Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2, 48, 2016.
 4. Chui M., L¨offler M., Roberts R., The Internet of Things, The McKinsey Quarterly, 2, 47, 1-9, 2010.
 5. Clarke T., Clegg S., Management Paradigm for the New Millennium, International Journal for Management Reviews, 2, 1, 45-64, 2000.
 6. Gajdzik B., Przemysł 4.0 wyzwaniem dla Przedsiębiorstw sektora hutniczego, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, Sigma-Not, Warszawa, 85, 6, 191-195, 2018.
 7. Gilson S.C., Creating value through corporate restructuring, Wiley Finance, 2010.
 8. Gracel J., Czwarta rewolucja przemysłowa: zmiana już tu jest, Harvard Business Review Polska, dostęp: https://www.hbrp.pl/b/czwarta-rewolucjaprzemyslowa-zmiana-juz-tu-jest-1/2/OmImRGYW [dostęp: 20.05.2018]. Opublikowany w: Biznes i Produkcja, 14, 2016.
 9. Gotz M., Gracel J., Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) - wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, KNUV, 1, 51, 217-235, 2017.
 10. Hermann M. et al., Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. A Literature Review, Technische Universit¨at Dortmund, 2015.
 11. Johnson M.W., Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal, Harvard Business School Publishing, Boston, p. 22, 2010.
 12. Kaliczyńska M., Dąbek P., Value of the Internet of Things for the Industry - An Overview, Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, pp. 51-63, 2015.
 13. Kardas M., Pojęcie i typy modeli biznesu [w:] Klincewicz K. [red.] Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, rozdział 20, s. 298-318, 2016, dostęp: http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo.
 14. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 123-124, 2004.
 15. Lasi H., Fettke P., Feld T., Hoffmann M., Industry 4.0, Business & Information Systems Engineering, 6, 239- 242, 2014.
 16. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11, 2006.
 17. Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, s. 179, 2001.
 18. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa, s. 135, 2002.
 19. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 61, 2006.
 20. Porter M.E., Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 3, 79, 62-77, 2001.
 21. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa Era Innowacji, PWN, Warszawa, 2010.
 22. Raport ASTOR 2016: Przemysł 4.0, dostęp: www.astor.com.pl/industry4 lub https://www.astor.com.pl/images/Industry 4- 0 Przemysl 4-0/ASTOR przemysl4 whitepaper.pdf (20.05.2018).
 23. Salvesen Log´ıstca, 2014, dostęp: http://www.salvesenlogistica.com/en/servicios/logistica-integral.
 24. Szymańska O., Adamczak M., Cyplik P., Logistics 4.0 - a new paradigm or set of known solutions? Research in Logistics and Production, 4, 7, 299-310, 30 August 2017, DOI: 10.21008/j.2083-4950.2017.7.4.2.
 25. Smid A., ˇ Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 389 (hasło: wartość), s. 12 (hasło: model), 2000.
 26. Timmers P., Business Models for Electronic Markets, Journal on Electronic Markets, 2, 8, pp. 3-8, 1998.
 27. Wittbrodt P., Łapuńka I., Przemysł 4.0 - Wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, dostęp http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk pdf 2017/T2/t2 793.pdf (04.06.2018).
 28. Z¨uhlke D., Industry 4.0 German vision for advanced manufacturing, dostęp: https://docplayer.net/ 1174100-Industry-4-0-the-german-vision-for-advancedmanufacturing.html (30.10.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.21.03.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu