BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota (Lodz University of Technology, Poland)
Tytuł
Do Child and Elder Care Influence Worktime of Polish Employees?
Czy opieka nad dziećmi i osobami starszymi wpływa na czas pracy polskich pracowników?
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 97-106, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Aktywność zawodowa ludności, Opieka nad dzieckiem, Opieka nad osobami starszymi
Working time, Activity rate of population, Childcare, Care for the elderly
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C21, E24, J13, J23
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywność zawodowa jest istotnym problemem, na który wpływa wiele determinant. Celem badań jest identyfikacja najważniejszych czynników oddziałujących na czas pracy pracowników w Polsce. Badania są realizowane na podstawie danych indywidualnych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za pierwszy kwartał 2009 roku. W artykule przedstawiono modele ekonometryczne oszacowane dla całej próby oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Modele opisują przepracowane godziny (w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie), które są objaśniane przez indywidualne cechy pracowników, ich sytuację rodzinną oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia. Badanie wykazało, że wyróżnione czynniki w odmienny sposób oddziałują na aktywność zawodową kobiet i mężczyzn. Te różnice są szczególnie widoczne w przypadku zmiennych odnoszących się do sytuacji rodzinnej, poziomu wykształcenia i zawodu respondentów.(abstrakt oryginalny)

Economic activity is an important issue, and it depends on many determinants. The aim of our research is the identification of the most important factors which affect the female and male employees' worktime in Poland. The research is provided on the basis of individual data, originating from Polish Labour Force Survey. In our study, we estimate econometric models, which are built for: the whole sample and separately for women and men. The models describe number of working hours provided by employees (in a month prior to the survey), which is explained by the characteristics of the employee and workplace. In the study we found out that there are different effects of distinguished factors to the male and female employees' activity. These differences are especially visible for the variables related to respondents' family situation, education level and occupation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer, J.M., Sousa-Poza, A. (2015). Impacts of informal caregiving on caregiver: Employment, health and family. Journal of Population Ageing, 8 (3), 113-145.
 2. Blau, F.D., Kahn, L.M. (2006). The U.S. Gender Pay Gap in the 1990s: Slowing Convergence. Industrial and Labor Relations Review, 60 (1), 45-66.
 3. Budig, M.J., Hodges, M.J. (2010). Differences in Disadvantage: Variation in the Motherhood Penalty Across White Women's Earnings Distribution. American Sociological Review, 75 (5), 705-728.
 4. Correll, S.J., Benard, S., Paik In (2007). Getting a job: Is there a motherhood penalty? American Journal of Sociology, 112 (5), 1297-1338.
 5. Cukrowska, E. (2011). Investigating the motherhood penalty in a post-communist economy: evidence from Poland (master thesis). Central European University, Budapest [manuscript].
 6. Ferragina, E. (2017). Does family policy influence women's employment?: Reviewing the evidence in the field. Political Studies Review, November, 1-16.
 7. Gangl, M., Ziefle, A. (2009). Motherhood, Labor Force Behavior, and Women's Careers: An Empirical Assessment of the Wage Penalty for Motherhood in Britain, Germany and the United States. Demography, 46, 341-394.
 8. Gehringer, A., Klasen, S., Witkowska, D. (2014). Labour force participation and family policies in Europe: An empirical study. Quantitative Methods in Economics, 15 (1), 37-49.
 9. Grajek, M. (2001). Gender Pay Gap in Poland. Discussion Paper FS IV 01-13. Wissenschaftszentrum, Berlin.
 10. GUS (2009). Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, 1 kwartał 2009 [Polish Labour Force Survey, 1Q 2009]. Warszawa.
 11. Ham, M., van, Mulder, C.H. (2005). Geographical access to childcare and mothers' labour-force participation. Journal of Economic and Social Geography, 96 (1), 63-74.
 12. Hook, J.L., Paek, E. (2018). A stalled revolution for whom? Decomposing change in women's labor force participation in 12 countries, 1988-2015. Discussion paper. University of South California, Los Angeles.
 13. Jaumotte, F. (2003). Labour force participation of women: empirical evidence on the role of policy and other determinants in OECD countries. OECD Economic Studies, 37 (2), 51-107.
 14. Johnson, R.W., Lo Sasso, A.L. (2006) The impact of elder care on women's labor supply. Inquiry, 43, 195-210.
 15. Napari, S. (2010). Is There a Motherhood Wage Penalty in the Finish Private Sector? Labour, 24 (1), 55-73.
 16. Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. M.P. 2014, poz. 118 [Resolution No 238 of the Council of Ministers of 24 December 2013 regarding the adoption of the document on the Long-Term Policy of the Senior Policy in Poland for the years 2014-2020]. Polish Official Gazette 2014, item 118.
 17. Viitanen, T.K. (2010). Informal Elderly Care and Women's Labour Force Participation across Europe: Estimates from the European Community Household Panel. Economic Analysis and Policy, 53 (2), 127-138.
 18. Witkowska, D. (2012). Wage disparities in Poland. Econometric models of wages. Quantitative Methods in Economics, 15 (1), 192-208.
 19. Witkowska, D. (2013). Gender disparities in the labor market in the EU. International Advances in Economic Research, 19 (4), 331-354.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu