BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączewska Anna (Politechnika Łódzka), Polak-Sopińska Aleksandra (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną
Computer-Aided Occupational Risk Assessment of Physical Workload
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2019, vol. 22, nr 1, s. 2-12, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Enterprise Management
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie zarządzania, Ocena ryzyka, Produkcja
Computer aiding management, Risk assessment, Production
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application "IRYS" by CIOP-PIB, "BHP - Ocena ryzyka zawodowego" by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bullinger-Hoffmann A.C., M¨uhlstedt J., red. nauk., Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle, Springer Vieweg, 2016.
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (2005), Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS, https://www.ciop.pl/ CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl? nfpb=true & pageLabel=P11000393471342264060084 [01.09.2017].
 3. Główczyńska-Woelke K., Ryzyko związane z ręcznymi pracami transportowymi. Przewodnik po wybranych metodach oceny ryzyka: MAC i KIM, Inspektor Pracy, nr 1, Warszawa, Dec-2008.
 4. Górska E., red. nauk., Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii, Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW, 2011.
 5. Kirschner H., Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej statycznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń, 1999 [online], http://nop.ciop.pl/ [10.05.2017].
 6. Krause M., Profaska M., Aktualne wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną, Syst. Support. Prod. Eng., 2(2), 101-111, 2012.
 7. Makowiec-Dąbrowska T., Zasady oceny obciążenia fizycznego podczas pracy zawodowej, Zesz. Metod. IMP Łódź, 22, 15-54, 1988.
 8. Makowiec-Dąbrowska T., Radwan-Włodarczyk Z., Koszada-Włodarczyk W., Jóźwiak Z., Koszt energetyczny pracy: wytyczne dotyczące określania, Łódź, Oficyna Wydawnicza IMP, 1999.
 9. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, Dz. U. z 2016 r. poz. 1509.
 10. PENTA Soft, (2017), BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego, http://www.pentasoft.com.pl/ocena.html [20.05.2018].
 11. PN-EN (2007), PN-EN 1005-5:2007, Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń.
 12. PN-EN (2010), PN-EN 1005-2+A1:2010, Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części.
 13. Polak-Sopińska A., Analiza i ocena możliwości wykorzystania metod REBA i RULA w praktycznej ocenie stanowisk pracy - wady i ograniczenia metod, [w:] Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, Paluch R., Jach K., Kuliński M., Michalski R. [red. nauk.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008.
 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2017), https://www.parp.gov.pl/ images/PARP publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce 2017.pdf [8.06.2018].
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, Dz. U. nr 26, poz. 313 ze zmianami nr 82, poz. 930; nr 56, poz. 462; nr 0, poz. 854.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Dz. U. z 2017 r. poz. 796.
 19. Spitzhirn M., Erhebung von Nutzeranforderungen an eine digitalisierte EAWS-Auswertung mittels OnlineUmfrage, [w:] Soziotechnische Gestaltung des digitalen Wandels - kreativ, innovativ, sinnhaft, pp. 1-6, 2017.
 20. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141.
 21. Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz. U. z 2017 r. poz. 664 z p. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.22.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu