BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Consumer Ethnocentrism Among Young Polish Consumers
Etnocentryzm konsumencki polskich młodych konsumentów
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 117-125, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Etnocentryzm, Ludzie młodzi, Konsument
Ethnocentrism, Young people, Consumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy analizy zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wśród polskich młodych konsumentów. Jego podstawowym celem jest identyfikacja postaw i zachowań etnocentrycznych osób młodych. Opracowanie składa z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej z nich na podstawie krytycznej analizy literatury wyjaśniono pojęcie i istotę etnocentryzmu jako trendu konsumenckiego. Druga zasadnicza część pracy ma charakter empiryczny. Podstawę wnioskowania stanowi materiał badawczy pozyskany dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom w formie wywiadu kwestionariuszowego wśród młodych konsumentów. Podjęcie takiego projektu badawczego jest uzasadnione, ponieważ tendencje etnocentryczne mają bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe konsumentów i utrudniają opracowanie strategii marketingowych przedsiębiorstw na rynku. (abstrakt oryginalny)

This article is a research exercise examining consumer ethnocentrism among young Polish consumers. Its primary goal is to identify ethnocentric attitudes and behaviours of young people. The study consists of two parts: theoretical and empirical. The first one explains the concept and essence of ethnocentrism as a consumer trend, building upon a critical analysis of literature. The second, major part is empirical. The basis for conclusions is provided by the research material from a questionnaire-based survey that was conducted among young consumers. Undertaking such a research project is justified since ethnocentric tendencies have a direct impact on purchase decisions of consumers, including young people, while making it difficult for enterprises on the market to develop marketing strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balabanis, G., Diamantopoulos, A. (2004). Domestic Country Bias, Country-of-Origin Effects, and Consumer Ethnocentrism: A Multidimensional Unfolding Approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1), 80-95.
 2. Balabanis, G., Diamantopoulos, A. (2011). Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image. Journal of International Marketing, 19 (2), 95-116.
 3. Balabanis, G., Siamagka, N-T. (2017). Inconsistencies in the behavioural effects of consumer ethnocentrism: The role of brand, product category and country of origin. International Marketing Review, 34 (2), 166-182.
 4. Hall, E.E., Sevim, N. (2015). Role of Demographics and Generations on Consumer Ethnocentrism of Turkish Immigrants in Germany. International Journal of Business and Social Research, 5 (9), 65-78.
 5. Hammond, R.A., Axelrod, R. (2006). The Evolution Ethnocentrism. Journal of Conflict Resolution, 50 (6), 926- -936.
 6. Jain, S.K., Kaur, G. (2006). Role of Socio-demographics in Segmenting and Profiling Green Consumers: A Study of Consumers in India. Journal of International Consumer Marketing, 18 (3), 107-146.
 7. Khan, M.N., Rizvi, S.R. (2008). Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers. Journal of Consumer Behaviour, 3 (1), 304-316.
 8. Klein, J.G., Ettenson, R., Morris, M.D. (1998). The animosity model of foreign product purchase: an empirical test in the People's Republic of China. Journal of Marketing, 62 (1), 89-100.
 9. Kragulj, D., Parežanin, M., Miladinović, S. (2017). Consumer Ethnocentrism in Transitional Economics: Evidence from Serbia. Sociološki Pregled, 51 (1), 59-79.
 10. Kucukemiroglu, O. (1999). Market segmentation by using consumer lifestyle dimension and ethnocentrism. European Journal of Marketing, 33 (5-6), 470-487.
 11. Kumar, N., Kapoor, S. (2017). Do labels influence purchase decisions of food products? Study of young consumers of an emerging market. British Food Journal, 119 (2), 218-229.
 12. Lopez, J., Zunjur, A. (2016). A Study of Consumer Ethnocentrism in the Pimpri-Chinchwad Region, Pune. Journal of Business and Management, 18 (2), 72-78.
 13. Makanyeza, Ch., Toit, F., du (2017). Consumer ethnocentrism in developing countries: Application of a model in Zimbabwe. Acta Commercii, 17 (1), 2413-1903.
 14. Marcoux, J.S., Filiatrault, P., Cheron, E. (1997). The attitudes underlying preferences of young urban educated Polish consumers towards products made in western countries. Journal of International Marketing, 9, 5-29.
 15. Min Han C. (1994). Assessing the Roles of Cognitions, Country of Origin, Consumer Patriotism, and Familiarity in Consumer Attitudes Toward Foreign Brands. [In:] J.A. Cote, S. Meng Leong (eds.), Asia Pacific Advances in Consumer Research. Vol. 1. Association for Consumer Research Provo, UT, 103-108.
 16. Ofosu, D., Gyanewa, M., Boadi, I. (2013). The Influence of Short Message Service (SMS) Advertising on the Purchase Behaviour of Young Consumers in a Tertiary Institution in Ghana. Review of Integrative Business & Economics Research, 2 (2), 276-303.
 17. Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów [Young consumer market]. Difin, Warszawa.
 18. Renko, N., Karanović, B.C., Matić, M. (2012). Influence of Consumer Ethnocentrism on purchase intentions: Case of Croatia. Ekonomska Misao i Praksa DBK, 21 (2), 529-544.
 19. Richardson, C.W. (2012). Consumer Demographics as Antecedents in the Animosity Model of Foreign Product Purchase. International Journal of Business and Social Science, 3 (4), 13-21.
 20. Savitha, N., Dhivya, K.N. (2017). Consumer ethnocentrism: A comparison between generations X and Y. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 7 (3). DOI: 10.5958/2249-877X.2017.00010.8
 21. Sharma, S., Shimp, T., Shin, J. (1995). Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (1), 26-37.
 22. Shimp, T., Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280-289.
 23. Sumner, W.G. (1906). Folkways. Dover Publications, New York.
 24. Supphellen, M., Rittenburgh, T. (2001). Consumer ethnocentrism when foreign products are better. Psychology and Marketing, 18 (9), 907-927.
 25. Wolanin-Jarosz, E. (2015). Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym - Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego [Consumer ethnocentrism in the international environment - A market study of the Carpathian Euroregion]. Difin, Warszawa.
 26. Zalega, T. (2017). Consumer ethnocentrism and consumer behaviours of Polish seniors. Handel Wewnętrzny, 4 (369), 304-316.
 27. Zalega, T. (2018). Consumer cosmopolitanism among young Polish consumers. Handel Wewnętrzny, 64 (6), Vol. 1, 584-597.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu