BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drewniak Rafał
Tytuł
Alianse międzynarodowe jako strategiczny instrument rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 21-42, bibliogr. 6 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca międzynarodowa, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprises cooperation, International cooperation, Enterprise development, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jedną z koncepcji zarządzania strategicznego, która wyjaśnia znaczenie zawierania aliansów strategicznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw, jest koncepcja zasobowa. Źródłem tego podejścia jest proces osiągania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej, wyrażonej poprzez unikalność, cenność oferty produktowej i/lub usługowej i jej zdolność do wyróżnienia się spośród rywali rynkowych, dzięki specyficznym i unikalnym umiejętnościom firmy. Owe charakterystyczne kompetencje, umiejętności i doświadczenia w celu w celu uzyskania przewagi konkurencyjnych jest procesem długotrwałym. Autor stara się wyjaśnić znaczenie zawierania międzynarodowych aliansów strategicznych dla zdobycia kluczowych zasobów wzrostu oraz konkurencyjności sojuszników porozumienia. Możliwość zdobycia brakujących kompetencji i rdzennych zasobów, poprzez partycypacje w porozumieniu strategicznym z innym przedsiębiorstwem, sprzyja zawieraniu aliansów strategicznych, które są szybkim i stosunkowo łatwym sposobem uzupełniania o poszukiwane bazowe kompetencje. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chwistecka-Dudek H., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2002.
  2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym, pod red. R. Karaszewskiego, Wyd. UTP, Bydgoszcz 2009.
  3. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  4. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2002.
  5. Stonehouse G., Hamill J., Campell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg, Warszawa 2001.
  6. Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, pod red. R.Borowieckiego i A.Jakiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu