BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dynus Magdalena
Tytuł
Budżet ogólny jako podstawa systemu finansowego Unii Europejskiej
The EU Budget as a Basis of the European Union's Financial System
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 43-54, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Rozszerzenie UE, Budżet UE, Integracja gospodarcza państw z UE, System finansowy
EU enlargement, EU budget, Economic integration with the EU countries, Financial system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Relatywnie niewielkie kompetencje UE w zakresie wspierania gospodarek krajów członkowskich i dalece ograniczona niezależność finansowa powodują, że budżet ogólny Unii Europejskiej, mimo że stanowi główne źródło finansowania jej działalności, nie dysponuje zbyt dużą ilością środków finansowych. Ogranicza to automatycznie możliwość efektywnego wsparcia ze strony UE dla słabszych gospodarek, zwłaszcza że w efekcie rozszerzenia na Wschód aż ponad połowa krajów członkowskich UE będzie beneficjentami netto. Każda jednak pomoc dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest bezcenna, a już samo uczestnictwo we wspólnym rynku otwiera przed nimi wielkie szanse. Niniejszy artykuł przybliża istotę budżetu UE - charakteryzuje jego dochody i wydatki, z także znaczenie Perspektyw finansowych w finansowaniu UE. (abstrakt oryginalny)

Both competence of the EU in supporting of the EU members economies and the EU financial independence are very limited. That's why the budget of the EU - its main finance recourse - is relatively small. After the east enlargement of the EU more than a half of member countries are the net beneficiaries of the EU budget. It decreases the possibilities of supporting regions with lower income economy. But even small-scale help for East Central European countries is invaluable and only a participation in the common market gives them great opportunities. This paper presents the essence of the EU budget - the revenues and expenditures and also the financial framework for them - The Financial Perspectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Building our common Future. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013, Brussels, 26.2.2004, COM(2004) 101 final/2,
 2. Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities' own resources (2000/597/EC, Euratom, Official Journal of the European Communities, L 253/42, 7.10.2000),
 3. Council of the European Union, Financial perspectives 2007-2013, Brussels, 19 December 2005, 15915/05, CEDREFIN 268,
 4. Europäische Kommission, Aufteilung der EU-Ausgaben 2005 nach Mitgliedstaaten, September 2006,
 5. European Commission, General Budget of the European Union for the Financial Year 2007. The figures, January 2007,
 6. European Communities, The Community Budget: The Facts in Figures, Luxembourg 2000,
 7. Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej, Budżet UE 2007-2013, 30 sierpnia 2006,
 8. Eurostat, Euro-Indicators. Total general government expenditure (% of GDP), June 2007,
 9. Eurostat, Euro-Indicators. Total general government revenue (% of GDP), June 2007,
 10. OECD, Economic Outlook, No. 80, November 2006,
 11. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2004,
 12. Oręziak L., Perspektywa Finansowa 2007-2013 - kierunki ewolucji systemu finansowania Unii Europejskiej [w] "Bank i Kredyt", lipiec 2004,
 13. Report from the Commission - Financing the European Union - Commission report on the operation of the own resources system /* COM/2004/0505 final */.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu