BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniewicz Grzegorz
Tytuł
Polskie inwestycje za granicą. Skala i konsekwencje
Polish Investments Abroad. Scale and Results
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 55-64, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie, Klimat inwestycyjny
Polish foreign investments, Direct investments, Investment climate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie rozpoczyna się zaprezentowaniem definicji podstawowych pojęć, którymi są: inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe i bezpośrednie. Następnie została przedstawiona nieustannie wzrastająca skala polskich inwestycji za granicą wraz z ich zmieniającą się strukturą. Ostatnią część niniejszego opracowania stanowi analiza konsekwencji jakie wiążą się z eksportem kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju pochodzenia kapitału. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article the basic terms, i.e. foreign investments, portfolio investments and direct investment were defined. Next, the author presented the increasing scale and the changing structure of Polish investments abroad. In the last part of the paper, the results of capital flow in the form of foreign direct investments for the economy of the country of origin were shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze agrobiznesu. Podstawowe uwarunkowania i dynamika zjawiska, "Ekonomista" 1999, nr 6.
 2. Balance of Payments Manual, 5-th Edition, IMF 1993.
 3. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 1996.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji, w pracy zbior. pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1997.
 5. Budnikowski A, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 6. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000.
 7. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i opracowania SGPiS nr 193, Warszawa 1986.
 8. Górniewicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski, w pracy zbior. pod red. L. M. Pacholskiego, S. Trzcielińskiego, Przedsiębiorstwo konkurencyjne, Poznań 2005.
 9. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału (monografia), Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2006.
 10. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Zagrożenia i korzyści, [w:] Problemy integracji europejskiej, tom drugi, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN, Bydgoszcz 2004.
 11. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 12. Jasiński B., Mesjasz L., Rola finansowania zewnętrznego w procesie restrukturyzacji przemysłu krajów CEFTA, w pracy zbior: Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków 1997.
 13. Jodkowski A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, Warszawa 1995.
 14. Makać A., Współczesna gospodarka światowa Jej istota i struktura, [w:] Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, pr. zbior. pod red. naukową E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 15. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2005 roku, Departament Statystyki NBP, Warszawa 2006.
 16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pr. zbior. pod red. M. Piklikiewicza, Difin, Warszawa 2000.
 17. Siemiątkowski P., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2004.
 18. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Szczecin 1996.
 19. Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Gdańsk 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu