BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszyński Michał
Tytuł
Wybrane aspekty nierównowagi globalnej - przyczyny i możliwe konsekwencje
Selected Aspects of Global Imbalances - Causes and Possible Consequences
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 97-114, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Kurs walutowy, Gospodarka światowa
Monetary policy, Exchange rates, World economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Ekonomistów niepokoi rosnący bliźniaczy deficyt Stanów Zjednoczonych oraz powiększające się rezerwy walutowe państw azjatyckich i krajów OPEC. Argumentuje się, że gospodarka amerykańska, jako największy importer kapitału, żyje na kredyt innych państw, co w dłuższym okresie jest nie do utrzymania. Narastanie i intrygująca trwałość nierównowagi bywa wyjaśniana za pomocą kilku hipotez. Część z nich upatruje źródeł nierównowagi w samych Stanach Zjednoczonych, a część koncentruje się na przyczynach leżących poza gospodarką tego kraju. Problematyka nierównowagi rodzi pytania: dlaczego kraje biedne eksportują kapitał? Jak to możliwe, że w USA przez tyle lat utrzymywała się niska inflacja? Co sprawia, że nierównowaga światowa utrzymuje się tak długo? Celem artykułu jest naświetlenie podłoża globalnej nierównowagi od strony teoretycznej i praktycznej oraz przeanalizowanie jego możliwych konsekwencji dla gospodarki światowej, a szczególnie - dla perspektyw wzrostu. W opracowaniu postawiono tezę, że nierównowagę wywołuje splot różnych czynników i żadna z formułowanych w literaturze teorii nie jest w stanie w pełni jej wyjaśnić. (abstrakt oryginalny)

Economists are concerned about growing twin deficits in the US and rising international reserves of Asian and OPEC countries. There are some arguments that American economy being a biggest importer of Capital lives at the other countries' expense, something that could not be countinued in the long run. An increase and intriguing stability of global imbalances are explained by several hipothesis. Some of them seek the causes of imbalances in the US. and some concentrate on the sources situated outside of American economy. Issues of global imbalances are tight connected with several interesting questions: why developing cuntries export Capital? How was it possible, that inflation in the US persist so long on low level? What causes the sustainability of global imbalances? The aim of the article is to explore the reasons for global imbalanses from theoretical and practical point of view and to analyse their possible effects on global economy in particular on growth perspectives. The thesis proposed in the article is that global imbalances are caused by a series of developments and none of the theories formulated in the literature is able to clarify them fully. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernanke B., The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit, The Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond, Virginia, March 2005.
 2. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., An Essey on the Revised Bretton Woods System, "NBER Working Paper" 2004, nr 9971.
 3. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., Savings Gluts and Interest Rates: The Missing Link to Europe, "NBER Working Paper" 2005, No. 11520.
 4. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., The Revised Bretton Woods System - the Effects of Periphery Intervention and Reserve Management on Interest Rates and Exchange Rates in Center Countries, "NBER Working Paper" 2004, nr 10332.
 5. The Economist, The Petrodollar Peg, 7 grudnia 2006.
 6. The Economist, Global Imbalances, Petrodollar Power, 7.12.2006.
 7. Federal Reserve Bank of San Francisco, What If Foreign Governments Diversified Their Reserves?, "FRBSF Economic Letter", 2005, nr 17.
 8. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2006.
 9. Friedman T.L., Świat jest płaski, Rebis, Poznań 2006.
 10. International Monetary Fund, United States: Selected Issues, "IMF Country Report" 2005, nr 258.
 11. International Monetary Fund, World Economic Outlook. Awash with Cash: Why Are Corporate Savings so High?, Washington 2006.
 12. International Monetary Fund, World Economic Outlook. Global imbalances: A Saving and An Investment Perspective, Washington 2006.
 13. Lutkowski K., Problem międzynarodowej zdolności płatniczej, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 14. Rubaszek M., Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, "Bank i Kredyt" lipiec 2006.
 15. Rybiński K., Globalne nierównowagi, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 16. Truman E., Postponing global adjustment: An Analysis of the Pending Adjustment of Global Imbalances, Institute for International Economics, "Working Paper" 2005, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu