BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowicz Artur, Sobczak Iwona
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Ukrainie i ich uwarunkowania
Foreign Direct Investment in Ukraine and Their Determinant
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 115-134, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Klimat inwestycyjny
Direct investments, Foreign investment, Investment climate
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Ukraina jest krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Jej terytorium wynosi 603,7 tys. km2, co stanowi 5,7% powierzchni Europy. Istnieje szereg przesłanek warunkujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w tym kraju. Rok 2005 okazał się szczególnie sprzyjający dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę. Nastąpił wzrost o 355% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2006 zanotowano spadek napływał BIZ w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczasowy stan BIZ powiększył się w 2005 roku o 81%, a w 2006 roku o 25%. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych czynników kształtujących klimat inwestycyjny na Ukrainie, a mianowicie uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i prawnych, a także charakterystyka stanu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju. (abstrakt oryginalny)

The Ukraine is a country in Central-Easter Europe. The Ukraine has 603,7 th sq km, that is of 5,7% of European territory. There are a lot of factors which provide conditions of foreign direct investment in that country. The year 2005 was especially favourable for the inflow of foreign direct investment in the Ukraine. There was observed the increase of 355% of the inflow of foreign direct investment on the previous year. In the year 2006 there was noticed the decline of the inflow of foreign direct investment on the previous year. The stare of foreign direct investment rose to 81% in the 2005, and to 25% in the 2006. The aim of this paper is to present the chosen factors, which have impact on investment climate in the Ukraine like: economic, political and legal determinants, and also the description of the state of foreign direct investment in that country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coskun R., Determinants of Direct Foreign Investment in Turkey, "European Business Review" 2001, No. 13.
 2. Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 1993.
 3. Furmańska-Oćwieja M., Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń 2003.
 4. Gromadzki G., Suszko O., Vahl M., Wolczuk K., Wolczuk R., Po rewolucji pomarańczowej, Stosunki UE-Ukraina do wiosny 2006 roku, Fundacja Stefana Batorego, Warszawa 2005,
 5. Guzowski P., Praktyczne aspekty współpracy z partnerami ukraińskimi, [w:] Ukraina, Jak współpracować z ukraińskimi partnerami - uwarunkowania i szanse wzajemnie korzystnej współpracy, materiały szkoleniowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z biurem UNIDO ITPO w Warszawie, 19 maja 2005 r.,
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997,
 7. Lenarczyk W. Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003,
 8. Mała encyklopedia ekonomiczna, pod. red. K. Secomskiego, PWE, Warszawa 1974,
 9. Narodowy Bank Ukrainy, www.bank.gov.ua,
 10. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, Paris 1996,
 11. Podsumujmy "Pomarańczową Rewolucję" www.UKRAiNA.net.pl,
 12. UNIDO, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Ukraina, Przewodnik dla przedsiębiorców, Wydanie czwarte rozszerzone, Warszawa 2004 , suplement kwiecień 2005,
 13. Więcej niż sąsiedztwo, Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina- nowe relacje, Raport końcowy, pod red. G. Gromadzki, O. Suszko, M. Vahl, K. Wolczuk, Fundacja Batorego, Warszawa 2004,
 14. Wydział Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie opracowanie pt.: Ukraina - warunki dostępu do rynku, www.wehukraina.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu