BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie podatku leśnego w dochodach budżetowych gmin województwa wielkopolskieg
Importance of Forest Tax in Budget Revenues of Wielkopolskie Voivodeship Communes
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 19-32, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Dochody gminy, Zróżnicowanie przestrzenne, Budżet gminy, Podatki
Forests, Local revenues, Spatial differentiation, District budget, Taxes
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono znaczenie podatku leśnego jako źródła dochodów gmin w województwie wielkopolskim. Określono kształtowanie się wysokości i przestrzennego zróżnicowania wpływów z tytułu podatku leśnego. Uwzględniono podział na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie. Omówiono podstawy prawne podatku leśnego. Badaniami objęto lata 2008-2017. Badania wykazały, że podatek leśny największą rolę jako źródło dochodów odgrywa w gospodarce budżetowej gmin wiejskich, chociaż jego znaczenie w tych jednostkach samorządu terytorialnego jest niewielkie. (abstrakt oryginalny)

The work presents the importance of forest tax as the source of revenues of Wielkopolskie Voivodeship communes. What was determined was the amounts of and spatial differences in income from forest tax. The division into rural, urban and urban-rural communes was taken into account. The paper also sets out the legal basis for forest tax. The research involves the years 2008-2017. The studies conducted showed that forest tax plays the biggest role as the source of revenues in the budget economy of rural communes, although its significance in these self-government units is minor. Moreover, the higher the level of financial independence of communes, the minor the role of forest tax as the source of income. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borszowski P., Stelmaszczyk K. 2016. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Chmielewska M. 2009. Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77: 187-197.
 3. Czempas J. 2016. Zmiany znaczenia podatku rolnego w budżetach gmin wiejskich województwa śląskiego (2006-2015). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 5-25.
 4. Gruziel K. 2016. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, XVI/6: 145-149.
 5. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. 2009. Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wyd. Wolter Kluwer, Warszawa.
 6. Kańduła S., Śmiechowicz J. 2016. Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych. Annales H - Oeconomia, 50/1: 735-744.
 7. Kokot S. 2009. Analiza zmian w strukturze udziału dochodów związanych z opodatkowaniem nieruchomości w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2006. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 15: 125-140.
 8. Kozera A. 2017. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104/2: 76-86.
 9. Milewska A. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z tytułu podatku leśnego w gminach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, XIX/6: 170-175.
 10. Motek P. 2005. Tendencje w gospodarce budżetowej gmin wiejskich woj. wielkopolskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 8: 15-181.
 11. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Motek P. 2008. Poziom i struktura dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2004-2006. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 321-333.
 13. Motek P. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z podatku rolnego. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 14: 43-55.
 14. Podstawka M. 2005. Podatek rolny od gruntów - jego ocena i potrzeba zmian. Roczniki Naukowe Seria, VII/4: 347-351.
 15. Potocki A. 2016. Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin. Rocznik Samorządowy, 5: 201-215.
 16. Trojanek M. 2010. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005-2008. Ekonomiczne Problemy Usług, 8: 109-122.
 17. Utzig M. 2007. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62: 17-27.
 18. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821).
 19. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1982).
 20. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788).
 21. Wojewodzic T. 2009. Znaczenie podatku rolnego w dochodach budżetowych gmin karpackich. Roczniki Naukowe Seria, XI/4: 356-360.
 22. Zaborek D., Czarnecki K. 2018. Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010-2015. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2/6: 47-71
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu