BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siniecka Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego w świetle danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przykład zabytków nieruchomych
Cultural Heritage of Wielkopolska Region in the Light of National Heritage Board of Poland data. The Case of Immovable Monuments
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 53-65, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Zabytki
Cultural heritage, Monuments
Uwagi
Streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Instytut Dziedzictwa
National Heritage Board of Poland
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Otaczające nas dziedzictwo kulturowe stanowi cenny zasób będący świadectwem naszej historii, którego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest niezwykle istotne. Artykuł przedstawia dziedzictwo kulturowe w województwie wielkopolskim, regionie o szczególnym znaczeniu dla powstania i rozwoju całego państwa. Analizie zostały poddane zabytki nieruchome znajdujące się w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. (abstrakt oryginalny)

The cultural heritage that surrounds us is a valuable resource that is a testimony to our history, which preservation for future generations is extremely important. The article presents cultural heritage in the Wielkopolska region, a region of particular importance for the creation and development of the entire state. The analysis include immovable monuments located in the register of monuments of the National Heritage Board of Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Broński K. 2006. Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706: 7-26.
  2. Dobosz P. 2002. Pojęcie dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie dla działań polskiej administracji publicznej wobec integracji europejskiej. Ochrona Zabytków, 55/2(217): 121-141.
  3. Murzyn M. 2002. Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 587: 65-80.
  4. Piwocki K. 1970. Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla. PWN, Warszawa.
  5. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie wielkopolskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C). 2017. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
  6. Skaldawski B., 2017. Problematyka definicji dziedzictwa. [W:] A. Chabiera, A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldawski, K. Stępnik (red.), Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych. T. 1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa-Kraków, s. 9-12.
  7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu