BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rezmer Aleksander
Tytuł
Francuskie BIZ w Polsce
French Foreign Direct Investment in Poland
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 135-144, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestowanie, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Direct investments, Investing, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Artykuł przedstawia francuskie bezpośrednie inwestycje w Polsce w latach 1996-2005. Autor definiuje pojęcie BIZ, prezentuje znaczenie Francji jako partnera handlowego Polski oraz dokonuje ogólnej analizy atrakcyjności Polski jako miejsca lokalizacji BIZ. Następnie zaprezentowane zostaje kształtowanie się francuskich BIZ w latach 1996-2005 w USD oraz EUR. Napływ francuskich BIZ zostaje skonfrontowany z ogólnym napływem BIZ do Polski oraz francuska aktywnością inwestycyjną na świecie. Autor dokonuje analizy struktury branżowej francuskich BIZ w Polsce oraz prezentuje największych inwestorów w poszczególnych branżach. Rozważania zakończone są próbą identyfikacji czynników mających wpływ na atrakcyjność Polski w oczach francuskich inwestorów. Uzupełnieniem artykułu jest załącznik prezentujący listę 106 największych francuskich inwestorów obecnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article shows and analyses French direct investments in Poland in 1996-2005. The author defines FDI, presents the importance of France as polish trade partner and analyses the attractiveness of Poland for foreign investors. Next, the flows of French direct investments in 1996-2005 are presented in detail in EUR and USD and compared to the general flow of FDI in Poland and French FDI in the world. The author analyses French direct investments in main lines of business in Poland and indicates major investors in each line. At the end of the article the author tries to identify main factors which influence the attractiveness of Poland as a location of French direct investments. The article is accompanied by an appendix which contains the list of 106 major French investors in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Siemińska E., Aktywność Republiki Francuskiej w Polsce w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń 2003.
  2. www.ambafrance-pl.org
  3. www.atkearney.com
  4. www.banque-france.fr
  5. www.eco.amb-pologne.fr
  6. www.nbp.pl
  7. www.paiz.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu